Stusdal, Charlotte
Morten Sæle

– Eg sat ofte i vindauget mitt oppe på rommet og ville hoppe

Som tiåring sat Charlotte Stusdal i glaset heime på soverommet og vurderte å gjera slutt på livet sitt grunna mobbing på skulen. Dei vaksne høyrde ikkje på ho. Det har ført til mange år med sjølvskading. No vil ho fortelja historia si.
Publisert