Mistenker tjuveri av smittevernutstyr frå Bergen helsehus

Ein pall med smittevernutstyr er søkk borte frå Bergen helsehus. No vert saka meldt til politiet.