Laksevåg kommune ble sterkt rammet i 2. verdenskrig, da flere allierte bombeangrep prøvde å ramme tyske strategiske og industrielle krefter. Tyskerne hadde nesten fullført ubåtbunkeren Bruno, som var tiltenkt en vesentlig rolle da tyskerne måtte rømme bunkerne i Nord-Frankrike etter D-dagen 6. juni 1944.

Angrepsmålene lå, som selve bunkeren, inne i sentrale deler av Laksevåg, i nærheten av krigsrelatert maritim virksomhet samt annen industriell virksomhet av militær betydning. I tillegg lå bunkeren inne i tett boligmasse, med en stor barneskole innen 100 meters rekkevidde.

Rett ved siden av bunkeren fant man også Kleivdals Lærfabrikk, med en nokså stor arbeidsstyrke.

Særlig tre bombeangrep var rettet mot de ovennevnte krigsmålene; 4. oktober og 29. oktober 1944, samt 12. januar 1945. Bombeangrepet den 4. oktober ble den største tragedien i Laksevåg. En tragedie som lever videre i Laksevågsamfunnet.

Den dødbringende lasten i flyene den dagen besto av 1432 bomber med en samlet vekt på 600 tonn. To til tre bomber ble sluppet over Laksevåg hvert sekund. Under bombingen ble de nevnte strøkene i Laksevåg utsatt for en tilnærmet teppebombing. 60 hus ble totalskadd, og i underkant av 160 hus ble delvis skadd. Store deler av Laksevåg måtte fraflyttes etter angrepet. Særlig tre steder ble rammet: Holen skole, Kleivdals Lærfabrikk, Bernt Iversen & Søns fabrikk.

Foreløpige tall over døde viste disse tallene:

Holen skole: 61 elever på selve skolen, 6 elever utenfor skolen, 3 lærere, 1 vaktmester, 16 mannskaper fra det sivile luftvern.

Kleivdals lærfabrikk: 36 personer samt 1 person som døde senere av store skader.

Bernt Iversen & Søn: 11 personer.

På andre områder: 60 personer, herav flere skoleelever og mindre barn.

Senere opptellinger viste at totalt 193 personer døde i bombeangrepet den 4. oktober.

I mange år etter krigen ble ikke bombeangrepene mye omtalt. Angriperne var jo våre allierte, våre venner, og verken lokalt eller nasjonalt ble tragediene fra bombetoktene særlig påaktet. Dette viser seg også i større historiske verk fra etterkrigstiden, der laksevågssamfunnets lidelser enten er nokså bortgjemt eller helt fraværende. Først i senere tid kan man si at dette er endret. En rekke historiske publikasjoner har satt angrepene under lupen.

I år 2000 stiftet en del overlevende en forening, Minneforeningen av 4. oktober 1944. Denne foreningen tok blant annet opp en del spørsmål vedrørende erstatninger til sivile ofre for bombingen. Dessverre kom man heller ikke her særlig langt om man gjenga de fryktelige hendelsene som man var blitt rammet av.

Minneforeningen av 4. oktober ble lagt ned for noen år siden, da de gjenlevende av naturlige årsaker var blitt færre. Man vedtok da at virksomheten skulle overføres til Laksevåg Kulturhistoriske Forening, for at oppmerksomheten omkring 4. oktober-tragedien ikke skulle forsvinne. På årsdagen hvert år minnes Laksevåg denne tragedien. Laksevåg Kulturhistoriske Forening markerer minnet ved seremonier på Minnelunden på Nygård gravplass og etterfølgende minnestund i Nygård kirke.

I år har man fått flyttet bautaen over falne ved Kleivdal fabrikker til den lille minneparken over de falne fra det sivile luftvern. Bautaen over falne i Kleivdals Lærfabrikk ble i mange år stående bortgjemt og tildekket av villniss utenfor Laksevåg Industrihus. Minnesmerkekomiteen i den kulturhistoriske foreningen har gjennom flere år ryddet rundt steinen samt lagt ned blomster og nasjonalbånd ved større nasjonale høytider, men gjennom et svært positivt samarbeid med Bergen kommune, avdeling for Indre Laksevåg, er steinen nå oppusset og fremstår som et verdig minne over de falne ved Kleivdals lærfabrikk.

Fredag 4. oktober vil oppsettingen av den istandsatte bautaen bli markert i minneparken for det sivile luftvern vis-à-vis Holen skole. Arrangementet skjer kl 1600 med taler, kransenedleggelser og musikk av Nybø Brass. Kl 17.30 følges dette arrangementet av en seremoni over falne elever ved Holen skole. Stedet for dette er Gamle Nygård gravplass, på Minnelunden over falne elever. Her møter også flaggborg fra speiderne og hornister fra Damsgård skole.

Etter seremonien på Minnelunden blir det minnemarkering i Nygård kirke kl 18.00 med taler og musikalske innslag ved Musikkgruppen Triade, Nybø Brass og fiolinsolo. Avslutningsseremoni med tale, flaggborg og hornsignal vil skje ved kransenedlegging utenfor kirken, på Minneplaten over falne fra Laksevåg.

Innlegget vart fyrst publisert i Bergensavisen.