Stor klimasatsing: Skal ha ny konkurranse på lokalbåtruta i Gulen

Av

Fylkeskommunen skal satse på klimavenlege båtar, og seier at det i 2022 skal gjennomførast ny konkurranse på hurtigbåtdrift mellom anna i Gulen.