Ni av ti bekymra for plastavfall i havet

Av

Ni av ti nordmenn er svært bekymra for plastavfallet i havet, medan åtte av ti er bekymra for forureining av miljøet generelt.