«Menysaka»: Forsøkte å anke dom, men vart avvist

Høgsterett avviste anke frå Knarvik Senterforening.