– Dette er verdt kvar einaste dør me har banka på!, jublar Thomas Larsen og Thomas Wallem i høvesvis Lindås Høgre og Meland Høgre.

Måndag var dei samla på felles valvake for Høgre og Framstegspartiet på Nordgardsløa på Frekhaug og jubelen stod i taket då valdagsmålinga for heile landet vart publisert og viste eit klart borgarleg fleirtal.

– Fantastisk! Det kunne ikkje ha vorte betre enn dette, jublar Larsen.

Høgre i Lindås og Meland har lagt ned ein enorm innsats i å overtyda veljarane om å stemma på nett dei.

Natt til søndag stod dei og tok i mot passasjerane på nattbussen og delte ut vatn og kondom. Søndag var dei i Brekkeløypa og delte ut bananar. Dette kjem i tillegg til dei 2274 dørene dei har banka på.

Dei seier det handlar om direkte velgarkontakt.

– Då har me oppmoda folk til å stemma og me har høyrd kva dei er opptatt av, seier Larsen.

 

Wallem seier det handlar om å oppmoda folk til å stemma. Og førebels ser det lovande ut for dei.

25-30 personar hadde tatt turen til valvaka.

Høgres einaste stortingsrepresentant frå Nordhordland, Torill Eidsheim jublar og over valdagsmålinga, men tek ikkje av enno.

– Dette er ei fantastisk melding å få, men me veit ikkje korleis det slår ut at så mange har førehandsrøysta, seier Eidsheim til avisa Nordhordland.

 

Ho uroar seg for kven som har gjort det.

– Me kan jo risikera at det er veldig mange borgarlege som har førehandsrøysta, men det er eit resultat å gleda seg over.

 

Held dei tala som er komme til no heilt inn, er i alle fall Eidsheim sikra fire nye år på Stortinget.

May Eva Sandvik, kommunestyrerepresentant i Lindås for Høgre jublar naturlegvis over tala.

- Det er jo tidleg kveld, men slik det ser ut no ser det jo veldig bra ut, seier ho.