Både fylket og Vegvesenet er misnøgde med Melands planar for ny veg forbi kyrkja