Utearealet skulle oppgraderast for 20 millionar - kostnadane blir fleire millionar dyrare

Kostnadane for oppgraderinga av uteområdet ved Sagstad skule ballar på seg.