Forsvaret ønskjer å fjerna oppdrettsanlegg – må til Høgsterett

Artikkelen er over 2 år gammel

Forsvaret meiner at eit oppdrettsanlegg i Laksevika i Meland støyer så mykje at det øydelegg for avlytting av ubåtar og skip. No går saka til Høgsterett.