Brannvesenet rykte ut til svilukt i bustad i Meland

Brannvesenet tok i bruk eit termisk kamera, for å sjå om der var temperaturavvik i huset.