– Vi legg så godt vi kan til rette for at ingen skal kjenne seg einsame i jula

Ein UNICEF-rapport frå 2016 slår fast at 400.000 menneske gruar seg til jul, og mange grunna einsemd, noko SSB meiner er eit utbreidd problem hos eldre etter tal frå levekårsundersøkinga.