Meland avsluttar livet med kraftig vekst på kommunebarometeret