Her vil dei bygga ut 164 bustader – Men rådmannen er ikkje særleg nøgd med planane