Meland ungdomsskule søker ny rektor

Til hausten vil Meland ungdomsskule få ein ny rektor.