Tida for å gi dei store orda innhald er her

No er det alvor! Første nyttårsdag er ingen hordalendingar lenger.