Gå til sidens hovedinnhold

– Kva har Erna Solberg levert for Vestlandet?

Artikkelen er over 4 år gammel

Per Lerøy, Ordførar (Ap) i Austrheim kommune, svarar Torill Eidsheim om statsministeren.

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Torill Eidsheim ønskjer at me skal halda på statsministeren som kjenner oss best her vest. Det kjem vel ikkje som ei overrasking at eg ikkje på nokon måte er samd med Torill Eidsheim i dette. Eg spør meg sjølv kva Erna Solberg har levert for Vestlandet i den perioden dei blå-blå har regjert.

Svaret må vera eit meir sentralisert samfunn der NAV vert meir og meir utilgjengeleg for vanlege folk og ei politireform som gjer at politiet i Nordhordland no skal styrast økonomisk frå Voss, med dei negative konsekvensane dette kan få for polititenestene i distriktet.

Alle ordførarane i Nordhordland og Gulen, enten dei er blå, gule, grøne eller raude, protesterte kraftig på dette, men til inga nytte.

Regjeringa har bestemt at makta skal sentraliserast og kallar det ei effektivisering av offentleg sektor. Viss det er effektivisering av offentleg sektor dei held på med, kvifor har då talet på statlege byråkratar i hovudstaden auka så ekstremt kraftig dei siste fire åra?

Les også

Det viktigaste i livet må vere det viktigaste i politikken

 

Ikkje gløymt av Stoltenberg

Under den raudgrøne regjeringa vart det gjennomført fleire store bygge- og industriprosjekt på Vestlandet, mellom anna vart testsenteret på Mongstad bygd, eit testsenter som får stor internasjonal merksemd og som bidrog til at norske Aker kunne utvikla teknologi for fangst av CO2.

Vestlandet var slett ikkje gløymt av Stoltenberg, men vart satsa på. Kva industriprosjekt har denne regjeringa gjennomført på Vestlandet?

Les også

Derfor er ei stemme til KrF avgjerande

 

Vegprosjekt kan ryka

Statsministeren stod for nokre månader sidan på Arna stasjon og lova oss tidenes satsing på samferdsel i Hordaland.

På eit valmøte i Bergen hevda ho at hordalendingane bør jubla over alle samferdselsprosjekta regjeringa skal gjennomføra i fylket. No kjem det rapport om at det er høgst usikkert om alle nye vegprosjekt i Nasjonal transportplan (NTP) kan bli realisert i neste planperiode.

Oslo Economics hevdar at norske vegprosjekt i snitt vert 40% dyrare enn planlagt. Dette gjer at det er ein stor og reell fare for at prestisjeprosjektet Hordfast på E39(Ådland – Svegatjørn) kan ryka, men også mindre prosjekt som E39 Vågsbotn-Klauvaneset risikerer ein vert utsett.

Det same vil truleg skje med fleire prosjekt på E134. Ifølgje Oslo Economics er det 15 vegprosjekt som står i fare for å verta skjøve ut i neste planperiode, altså til etter 2029, og då snakkar me om oppstart av prosjekta ikkje ferdigstilling.

Det ser med andre ord ut til at lufta er i ferd med å gå ut av regjeringa sin samferdselsballong alt før dei har fått blåst han skikkeleg opp.

Les også

Klarer seg ikkje utan mobiltelefonen

 

Kommentarer til denne saken