VG har i dag, 15. august 2017, et oppslag om at det brukes mye penger på veg, men at det kommer til å bli bygd mindre vei. Dette er ikke det vi hører av Solvik-Olsen som skryter av mer vei, billigere vei og mindre bompenger til vei.

Enorme kostnadsøkninger i samferdselssektoren

Bakgrunnen for oppslaget er den enorme kostnadssprekken det ligger ann til med dagens kalkyler over prosjektene som inngår i Nasjonal transportplan , NTP. Vi skal bygge veier for 1064 milliarder. I VG står dette:

I Nasjonal Transportplan er det nevnt i en bisetning at prislappen på veiprosjektene i snitt har blitt 40 prosent høyere. I juni skrev VG at mange av prosjektene i transportplanen går med stortap.

 

Er det kopi av kostnadsøkningene vi hadde på sokkelen

Dette er ekstreme oppjusteringer og det minner meg om det som har skjedd på sokkelen. Der så man en enorm kostnadsøkning utover fra siste delen av 2000. Hovedårsaken til dette var at man satte i gang for mange prosjekt samtidig. Alle sloss om de samme ressursene uten noen som helst styring og gode penger ble kastet etter de dårlige. Alt unntatt lønnskostnadene gikk til himmels. Først i 2013 oppdaget industrien hva de hadde holdt på med.

Det som nå skjer i transportsektoren minner stygt om det samme. Svært stor aktivitet og kamp om tilgjengelige ressurser.

Mer pengebruk, men mindre veibygging

Alt dette kommer frem i en rapport laget av Oslo Economics på bestilling fra Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke. I rapporten står deg blant annet at:

"Selv om NTP skulle bli tidenes satsing på samferdsel målt i nominelle kroner, er det usikkert om midlene vil gi de planlagte kilometer vei, eller om deler av planen vil spises opp av kostnadsøkninger»

Solvik-Olsen er flink å skryte av at det brukes mye på vei her i landet, men det betyr ikke at det blir bygd mye vei.

En løsning for å få bygd alt som står i transportplanene er selvsagt å ilegge folk mye mer bompenger. Det tviler jeg på det norske folk vil.

Vågsbotn til Nordhordlandsbrua står på listen over prosjekt som kan kuttes

En annen måte er å kutte i prosjektlisten. Det er sannsynligvis det som kommer til å bli gjort. Et av de prosjektene som VG viser til kan bli kuttet, er prosjektet mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua.

 

Denne veien skulle i henhold til Stoltenbergs NTP påbegynnes i perioden 2018 til 2023. Det vil si at etter Arbeiderpartiets plan kunne vi ha startet opp allerede til neste år. Frp og Høyre, Krf og Venstre, har imidlertid tatt den ut av første periode og plassert den i andre periode fra 2024 til 2029. I behandlingen av planen på Stortinget foreslo Arbeiderpartiet at den skulle flyttes frem igjen til 2018 til 2023. Det fikk vi ikke støtte til, men i vårt budsjett satte vi av midler som skulle kunne dekke oppstart om vi fikk flertall.

Arbeiderpartiet har Vågsbotn til Nordhordlandsbrua med i første planperiode. Blir det ny Frp/Høyre regjering kan prosjektet ryke helt ut.

 

Nå kommer det at kostnadsoverslag og budsjettering har vært helt ut av kontroll og listen med prosjekt må sannsynligvis reduseres. Siden Frp, Høyre, Venstre og Krf har plasser vegstykket Vågsbotn til Nordhordlandsbrua i den siste perioden fra 2024 til 2029, er det disse prosjektene som vil ryke helt ut av planen. Dette er helt uakseptabelt at en udugelig samferdselsminister og borgerlige politikere har stelt seg slik at et prosjekt som vi har snakket om i 30 år først skal kunne påbegynnes etter 2030.

Faktum er at Solvik-Olsen er mer opptatt av å reise rundt og klippe snorer, smile, skryte av hvor mye penger han bruker, fortelle at han er imot bompenger i tillegg til at han tar inn mer bompenger enn noen andre ministre har gjort noen gang. Oppå dette skal partiet redusere skattene med 50 milliarder. Dette er en mann som penger ikke betyr noe som helst for.

Riksrevisjonen bør granske pengebruken på samme måte som de gjorde i Jernbanesektoren.

Så mye penger som er i spill, og med de konsekvenser for mye pengebruk kan få for ferdigstilling av prosjekter i NTP-en bør dette være en sak for Riksrevisjonen.

Les også

Nissemidler fra ministeren, eller nisseinnlegg fra Senterpartiet?

 

I juni kom Riksrevisjonen med sin rapport over hva en hadde fått igjen for pengebruken i jernbanesatsingen. Etter ABC nyhetene 8. juni 2017 var svaret at enorme jernbanemilliardinvesteringer ikke har gitt særlig korter reisetid. Riksrevisjonen peker på dårlig styring og planlegging.

Det er tydelig at vi har med en statsråd å gjøre som ser ut til å ha mistet kontrollen.

Femten veiprosjekter i fare

I følge rapporten er det hele 15 prosjekter som står i fare for å ryke helt ut av Nasjonal Transportplan dersom man ikke får gjort noe med dagens galopperende kostnader.

De 15 prosjektene er:

•E18 Slependen – Drengsund

•Rv 19 Moss

•E39 Aksdal – Våg

•E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast)

•E39 Vågsbotn – Klauvanese

•E39 i Sogn og Fjordane, strekningsvis utbedring Byrkjelo – Sandane

•E39 Ålesund – Molde (Møreaksen)

•E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp

•E134 Saggrenda – Elgsjø

•E134 Vågsli – Røldal

•E6 Åsen – Steinkjer

•E14 Stjørdal – Meråker

•E10 Fiskebøl – Nappstraumen

•E6 Olderdalen – Langslett

•Rv 93 Kløfta

Se VG oppslag om : Veiprosjekter som må kuttes