Gå til sidens hovedinnhold

Jeg vil det beste for min bestemor

Artikkelen er over 6 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Kjære bestemor Berit: Jeg vil sikre deg en verdig alderdom, der vi er sikre på at de som leverer en best mulig tjeneste til deg er de som tar vare på deg. Om det er en privat eller offentlig aktører er ikke jeg så opptatt av. Det viktigste er at du får et godt tilbud. Jeg er villig til å sette deg på anbud for å sikre det.

Lindås FrP er mest opptatt av kvaliteten på tjenestene, ikke hvem som utfører de. Vi stiller oss derfor positive til private løsninger og samarbeid med frivillige organisasjoner. Ved en godt utbygd heimesykepleie, vaktmestertjeneste, transporttjeneste, matdistribusjon og seniorsenter, skal de som ønsker det kunne bo i sitt eget hjem så lenge de selv ønsker det.

«Bestemor på anbud» eller konkurranseutsetting som vi i FrP foretrekker, handler om å sikre de eldre en verdig eldreomsorg. En ting må vi ha klart for oss; Konkurranseutsetting og privatisering er ikke det samme.

Ved privatisering er det den enkelte bruker som betaler for en tjeneste og er selv ansvarlig for kjøpet uavhengig av det offentlige.

Ved konkurranseutsetting betaler det offentlige for den tjenesten som du mottar og det offentlige får en kontrakt på levering av tjenesten. Dette innebærer at kommunen kan si opp kontrakten og søke ny leverandør hvis man er misfornøyd med tjenesten som ytes. Ved privatisering av tjenesten kan man ikke gjøre nettopp dette.

Det viktigste for Lindås FrP er å gi de eldre en så god tjeneste som mulig.  

Kommentarer til denne saken