TISA/TTIP OG VÅRT LOKALDEMOKRATI

Nei til TISA og avkall på suverenitet!

Nei til TISA og avkall på suverenitet! Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

LesarbrevDette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.Obs: om disse forkortelsene ser vanskelige ut, vennligst fortsett å les dette innlegget...

Frihandelsavtalen for tjenester, TISA (Trade in Services Agreement), forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. TISA er en avtale forhandlet fram av en gruppe land med det noe underlige arbeidsnavnet «Really Good Friends of Services». De er ikke gode venner av offentlige tjenester, men av selskapene som vil tjene penger på offentlige tjenester.

Formålet med TISA er å beskytte multinasjonale investorer mot demokrati og nye reguleringer. Det eksisterer allerede en internasjonal handelsavtale for tjenestesektoren, kalt GATS (General Agreement on Trade in Services) som er en del av avtalene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). TISA vil gå lenger i å legge til rette for investorer, gjennom deregulering, privatisering og konkurranseutsetting enn WTO-avtalen.

Vi feiret 200 år med selvstendighet i fjor, og det som ble avfeid som konspiratoriske teorier sitter nå vår Regjering og diskuterer med stor tyngde sammen med EU og USA. Det er satt lokk på hva disse forhandlingene dreier seg om, men lekkasjer fra WikiLeaks kan opplyse oss om at Grunnlovens paragraf 1 - som sikrer Norge suverenitet over våre ressurser vil bli angrepet. Hva en slik uberettiget overføring av makt kan føre til er det flere eksempler på. For noen år siden saksøke det amerikanske tobakkselskapet Phillip Morris den norske stat fordi stortingsflertallet hadde pålagt sigarettprodusenter advarsler på sigarettpakkene. Denne saken tapte tobakkselskapet, fordi selskapet måtte saksøke staten etter norske lover i en domstol i Norge. I Australia er imidlertid situasjonen en annen, hvor den australske staten står i fare for å tape saken, fordi Australia er underlagt en handelsavtale som gir makt til en overnasjonal domstol.

Lokalt kan vi lett få den situasjonen at utenlandske tilbydere overtar velferdstjenester innen helse, utdanning og sosiale velferdstjenester, samt infrastruktur som vann og transport. Det er Høyre som ivrer mest for TISA-avtalene. Et ledd i tilpassing til disse er å få større kommuner i landet (kommunereformen), slik at de utenlandske selskapene kan sentralisere sine investeringer i større Sykehjem, Vannverk og andre velferdsenheter. Det er da idéen at disse kan drives mer kostnadseffektivt - noe som vil gi økonomisk gevinst til investorene.

Undertegnede var konferansier under en punktdemonstrasjon ved Stortinget torsdag 20. aug. Det var ifølge Fagforbundet ca 800 tilhørere til stede ved arrangementet. Alle politiske partier var invitert til å holde appeller, men kun Senterpartiet, SV og Rødt takket ja til å stille. MDG har sammen med de nevnte partiene klart sagt at Norge må trekke seg fra de pågående TISA/TTIP-forhandlingene.

Lille Bygdelista Folkeviljen i Meland vil sette fokus på saken lokalt. Vi vil gjerne ha svar fra listestillerne i Meland, og ellers i Nordhordland om hvordan lokalpartiene forholder seg til at TISA-avtalen, en udemokratisk avtale bygger ned nasjonale reguleringer og åpner for store private selskaper. TISA omfatter alt av tjenester, som utgjør 70 % av verdensøkonomien. Dette dreier seg om den delen av vårt samfunn som vi kaller velferdsstaten. Om skole, sykehus, vann, energi – alle tjenester som gjør at samfunnet tar ansvar for fellesskapet.

For mer informasjon om temaet anbefales nettstedet www.attac.no

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags