Ut året 2018 kan jenter som er født i 1991 eller seinere, få gratis HPV-vaksine i Norge.

Vaksinen beskytter mot Humant papillomavirus, som er et seksuelt overførbart virus som kan føre til utvikling av kreft. Om lag 70% av voksne mennesker i Norge har viruset, og både menn og kvinner kan smittes og få ulike typer kreft. Vaksinen gir beskyttelse mot HPV-typer som er årsak til rundt 90 % av alle tilfeller av livmorhalskreft i Norge.

Rundt 300 kvinner får denne kreftformen hvert år, og i underkant av 100 kvinner dør hvert år av sykdommen.

Vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2009 og det var jenter i 7.klasse som først fikk tilbudet. Fra 2018 vil gutter i 7. klasse få tilbudet, på lik linje med jenter. En del foreldre velger å si nei til vaksinen for ungdommene sine, fordi det har vært mistanke om alvorlige bivirkninger til Gardasil som ble benyttet fram til høsten 2017, det er nå vaksinen Cervarix som hovedsakelig blir brukt.

De alvorligste bivirkningene er sjekket ut og ikke funnet å ha noe med vaksinen å gjøre, ifølge folkehelseinstituttet i Norge. Men også fordi en del foreldre har vanskelig for å ta inn over seg at deres skjønne små 7.klassinger noensinne skal være seksuelt aktive.

Av prevensjonsmidler er det kun kondom som gir beskyttelse mot viruset, og det er verdt å nevne at det kun gir delvis beskyttelse. Full respekt til foreldre som venter om barna argumenterer overbevisende for at de ikke vil ha vaksinen, de kan jo alltids hoste opp de 3500-4000 kronene det koster å vaksinere eldre barn og ungdommer seinere. Den prisen er man som forelder sikkert villig til å betale for at barnet ikke skal være i risikogruppen for å få HPV-viruset, og for å utvikle kreft.

For det å utsette barn for økt kreftrisiko, fordi man er skeptisk til vaksinasjon, er en pris foreldre ikke bør være villige til å betale.

Jenter i Lindås, som er mellom 16 og 19, kan få vaksinen på helsestasjonen for ungdom. Dette må man benytte seg av innen året er omme, ellers vil prisen for vaksinen være flere tusenlapper, og prisen for å være uvaksinert i verste fall kreft.