Idrettsråda: Vi frykter at driftsutgiftene ved et slikt bygg vil medføre enda mindre overføringer til allerede eksisterende anlegg

– Idretten skjønner at et slikt bygg vil medføre store investeringer som betyr at andre gode tiltak må settes på venteliste, skriv Maren K. Svellingen Svendsen, leder Lindås idrettsråd, Bjørn Ove Myking, leder Radøy idrettsråd og leder for Fellesnamda for idrett
Bjørn Tore Hesjedal, leder Meland idrettsråd (bildet) i dette lesarbrevet.

– Idretten skjønner at et slikt bygg vil medføre store investeringer som betyr at andre gode tiltak må settes på venteliste, skriv Maren K. Svellingen Svendsen, leder Lindås idrettsråd, Bjørn Ove Myking, leder Radøy idrettsråd og leder for Fellesnamda for idrett Bjørn Tore Hesjedal, leder Meland idrettsråd (bildet) i dette lesarbrevet. Foto:

Av
DEL

MeiningarLokalavisene har i den senere tid hatt fokus på et fremtidig kulturhus plassert i Knarvik. Ordførere og kulturprisvinner i Lindås for 2018 har uttalt seg. Enhver kommune med litt respekt for seg selv, må ha et kulturhus – eller? 

Fellesnemda for idrett er et utvalg nedsatt av representanter for idrettsrådene i Lindås, Radøy og Meland. Vi har også noen tanker rundt prosjektet. Etter hva vi har forstått, planlegges det et kombinasjonsbygg for kulturaktiviteter og svømming. En investering på oppunder 300 millioner kroner. Med andre ord, en stor investering som vil bety at mange andre lokale tiltak innen kultur og idrett må settes på venteliste på ubestemt tid.

Anlegg for svømming og terapibasseng er mangelvare ikke bare i Nordhordland, men stort sett hele landet. Et hederlig unntak er Radøyhallen som gir svømmegelede til store og små. Grupper som trenger ekstra varmt vann er også tilgodesett. Det fortjener politikerne i Radøy honør for.

Prisvinner Bjørn Olav Benjaminsen stiller mange gode spørsmål i sitt debattinnlegg. Han mener å se at for tiden gjelder mottoet; kvar bygd sin hall. Vi regner med at han påpeker at Lindås har planer om å bygge flere flerbrukshaller. Meland og Radøy har ikke planer om å bygge nye haller. Benjaminsen påpeker også at han håper at kulturen kunne få tilsvarende drahjelp fra det offentlige som idretten. Vi som er engasjert innen idrett stusser på en slik uttalelse, vi er stort sett oppgitt over hvor lang tid det tar før overføringer fra det offentlige kommer inn i klubbkassene.

Lindås kommune har flere kommunale anlegg som er betalt av kommunen og driftes og vedlikeholdes av kommunalt ansatte. Anlegg som er i privat eie driftes og vedlikeholdes av idretten selv med begrenset tilskudd fra kommunen.

Trond Mohns gaver til Nordhordland

Hvordan hadde anleggssituasjonen sett ut uten økonomisk støtte fra Trond Mohn? Vi tør rett og slett ikke tenke tanken. Trond Mohn har skjønt at det er smart å holde befolkningen i aktivitet. I Meland kommune har gaver fra Trond Mohn realisert en rekke nye flotte anlegg. Kultur/idrettshallen Meland Aktiv på Fossemyra er et godt eksempel på samspill mellom skole, kultur og idrett. Det aller meste av kulturskoletilbudet i Meland er lokalisert i Meland Aktiv. I tillegg disponerer Meland kommune fem omsorgsboliger i Meland Aktiv. Lindås og Radøy har også fått store økonomiske tilskudd fra Trond Mohn. Totalt snakker vi om mer enn 200 millioner kroner i regionen. Med andre ord, drahjelp fra det offentlige er definitivt ikke hovedårsaken til at vi har mange flotte moderne idrettsanlegg i regionen.

La oss se fremover og unne hverandre suksess

Idretten i regionen har ikke mange trofeer å vise til. Noen hederlige unntak er registrert. Ser vi på trofeer innen enkelte musikkformer er regionen på Europeisk toppnivå. Hadde det vært mulig uten mange dyktige frivillige og noen profesjonelle som blir betalt for jobben de gjør? For hver eneste elev som er tilknyttet lokale Kulturskoler, er ni tilknyttet organisert idrett. Kommunene er lovpålagt å tilby kulturskoletilbud med betalte instruktører og kulturskolerektor som organiserer det hele. Et lovpålagt tilbud om idrettskole finnes ikke, idretten burde lære av kulturskolene. Idretten mener at hver eneste kommunale krone som brukes på kultur er vel anvendt penger. Så håper vi at de aller fleste innbyggerne i Alver kommune ser nytten av gode idrettstilbud til barn, ungdom og voksne med hensyn til individuell trivsel/helse og ikke minst den generelle folkehelsen. Offentlige midler som brukes på moderne idrettsanlegg som driftes og vedlikeholdes på forsvarlig måte, er ekstrem god brukt av offentlige midler.

Konklusjon

Et felles kulturbygg i Alver bør være plassert i Knarvikområdet. Idretten skjønner at et slikt bygg vil medføre store investeringer som betyr at andre gode tiltak må settes på venteliste. På samme måte som andre debattanter i saken, mener vi at et slikt bygg kan medføre at lokale kulturhus kommer til å forsvinne på sikt. De fleste lag og organisasjoner er avhengig av gratis leie for å kunne bruke lokalitetene. Vi frykter at driftsutgiftene ved et slikt bygg vil medføre enda mindre overføringer til allerede eksisterende anlegg.  Vi ser derfor frem til å få presentert en finansieringsplan og drifts og vedlikeholdsbudsjett for bygget.

Med sportslig hilsen

Maren K. Svellingen Svendsen, leder Lindås idrettsråd

Bjørn Ove Myking, leder Radøy idrettsråd og leder for Fellesnamda for idrett

Bjørn Tore Hesjedal, leder Meland idrettsråd

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags