Arbeiderpartiet går mot regjeringens forsalg om å reverserer permitteringsperioden til 26 uker. Mange bedrifter langs kysten er på langt nær ovenpå etter oljenedturen og trenger muligheten til å permittere folk i 49 uker fremfor å bli tvunget til å si dem opp.

Selv om oljeprisen og inntektene til oljeselskapene har økt lar oppgangen i leverandørindustrien vente på seg. Og fortsatt ligger 100 skip og 12 rigger i opplag.

Muligheter til å permittere folk er et uttrykk for den nordiske trepartsmodellen på sitt beste. Bedrifter som møter en forbigående periode der inntektene er redusert, fritas fra lønnspliktene i denne perioden og staten overtar. Dette gjør at de ansatte kan opprettholde ett forhold til arbeidsgiveren med en redusert, men rimelig inntekt, og ha en jobb å gå tilbake til når oppdragene kommer. For arbeidsgiveren betyr dette reduserte lønnsutgifter samtidig som de kan holde på verdifull og kompetent arbeidskraft.

Opplæringskostnader varierer. Innen boring koster det for eksempel omlag 900.000 å lære opp en fagarbeider fratrukket offentlige tilskudd. Dette er utgifter som arbeidsgiveren sparer om staten hjelper han til å holde på arbeidskraften i en periode uten inntjening.

 

For regjeringen og NHO er dette underordnet. For dem er den liberalistke tanken om at arbeidskraft skal være fritt tilgjengelig på markedet, uten bindinger til noen finansiert av det offentlige. De bryr seg ikke om at arbeidsgivere kan ha et behov for å sikre de store investeringene de har gjort i arbeiderne sine. Derfor har de også skjerpet kravet til å flytte dersom det er muligheter for å få jobb ander steder. Denne politikken er et tap for lokalsamfunn, familier, arbeidstakere og arbeidsgivere. Og for staten koster det det samme om du er permittert eller arbeidsledig på dagpenger.

Det var også denne politikken som gjorde at de kom så sent på banene i forbindelse med oljenedturen. Først i 2016 gikk de med på å utvide lengden på permitteringene til 49 uker, og da etter trussel om streik i frontfaget. Frem til dess snakket de bare om den såkalte innelåsningseffekten som følge at arbeidsgiverne holdt på arbeidskraft som regjeringen helst så fant seg andre jobber enn enn i olja.