Gå til sidens hovedinnhold

Nei til sal av Norge!

Artikkelen er over 4 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Nei til sal av Norge!

Landet vårt har rike naturressursar, og både som inntektskjelde og som kjelde til rekreasjon har desse høg verdi. Og vi er alle avhengige av å ha ein god infrastruktur i heile landet. Derfor vil Arbeiderpartiet ha eit sterkt statleg eigarskap som sikrar kontroll over naturressursane og kritisk infrastruktur. Naturressursar som vasskraft, fisk, olje, gass, jord og skog tilhøyrer oss alle og det er viktig at vi som fellesskap eig og forvaltar desse ressursane.

I tillegg sikrar eit statleg eigarskap at viktige kompetansemiljø blir verande i Norge og ikkje forsvinn til utlandet. Derfor vil Arbeiderpartiet at vi ikkje sel oss ned i strategisk viktige selskap som Statkraft, Statsskog, NSB, Flytoget og Statoil, og at hovudkontora skal vere plassert her i landet.

Les også

– Kva har Erna Solberg levert for Vestlandet?

 

At staten eig Statkraft gjer at inntektene frå vasskrafta tilfell det norske folket og ved å seie nei til private utanlandskablar sikrar vi at dei norske straumkundane ikkje betaler rekninga for at private skal tene på straumhandel om kablar.

Les også

Ingen blir lukkelege eller rike av ein øydelagt klode

 

Ved å stanse nedsalet i Stasskog sikrar vi at fellesskapet får like moglegheiter til fiske, jakt og friluftsliv, samstundes som vi kan vidareutvikle norsk skognæring.

Å halde på eigarskapen til naturressursane og viktige selskap gjer at vi kan byggje velferd også i framtida. Seier du og Nei til sal av Norge? Stem Arbeiderpartiet på valdagen 11. september.

Les også

Valet er ikkje «berre» eit regjeringsval, det er først og fremst val av nytt Storting

 

Kommentarer til denne saken