Den store elefanten i rommet, eller «fake news»

Kenneth Taule Murberg.

Kenneth Taule Murberg. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LesarbrevJeg viser til leserbrev fra Rune Chr. Tollefsen den 12. mars, «Den store elefanten ingen vil snakke om».

Lesarinnleggets spørsmål er redegjort for av ulike parti, men det er heller ikke det jeg finner interessant ved innlegget.

Det jeg derimot finner interessant, er resonnementet som leserinnlegget er bygget på.

Det heter seg:

«Nå har undertegnede hatt diverse diskusjoner på nett med forskjellige politiske partier. Og merkelig nok så stopper all diskusjon når eiendomsskatt blir et tema.

Og jeg kan fra anonyme politiske kilder bekrefte at vi vil få eiendomsskatt i Alver kommune fra 2020.

Det er sørgelig tragisk at våre lokalpolitikere ikke klarer å stå ved sine løfter som var en garanti da sammenslåingen den gang ble signert»

«Fake news» er et fenomen man stadig ser mer og mer av i sosiale og andre medier. Det ligger selvsagt begrepets natur, det fremmes påstander som er manipulert, uriktige eller på annen måte er ment å villede leserne.

Her må det selvsagt skilles mellom «fake news» og misforståelser eller fortolkninger.

På generelt grunnlag er dette ei trist utvikling.

Når den frie retten til å kunne ytre seg, blir benyttet til å spre villende eller manipulerende informasjon, så undergraver dette demokratiet og vårt frie samfunn. Konsekvensene er lett å forestille seg, enten må ytringsfriheten begrenses, ellers så vil dagens demokrati endres til det ugjenkjennelige. Retten til å ytre seg, må altså brukes med omhu og varsomhet.

Så tilbake til innlegget.

Først og fremst er det grunn til å stille seg undrende til innlegget i sin helhet, og de påstander som fremmes. Det fremmes påstander som er kamuflert og uten kildehenvisning. Skribenten fremstiller det som at man har vært i diskusjoner med ulike partier på nettet, uten nærmere beskrivelse hvilke partier det siktes til. Personlig stiller jeg meg sterkt tvilende til at det finnes politiske partier i Nordhordland som driver og fronter sin politikk på diverse «undergrunns forum». Politikkens verden er å kjent gjøre sin politikk i offentligheten.

Jeg vil i alle fall på det sterkeste tilbakevise at Alver Høgres politikk kommer til uttrykk i slike «undergrunns forum». Vår politikk er i høyeste grad offentlig, og vil være tilgjengelig via vårt program.

I bunn og grunn kan man stille seg flere enkle kontrollspørsmål knyttet til innlegget. Det vises bl.a. til at «anonyme politiske kilder» bekrefter at det vil komme eiendomsskatt i Alver kommune. Hvordan det er mulig å identifisere/skille «anonyme kilder» som politikere (eller andre), får gjerne skribenten selv redegjøre for.

Jeg kan dog forsikre om at verken Alver kommune, eller andre kommuner, blir styrt av «anonyme politikere», og det er heller ingen «anonyme politikere» som har noen som helst forskuttert styringsrett inn i Alver kommune.

Videre fremkommer det av innlegget: «Men det viser igjen at dagens politiske styre i vår nye kommune ikke er til å stole på. Og noe må gjøres».

Jeg minner skribenten om at politikerne som skal styre Alver kommune, først blir valgt nå i høst, og den nye kommunen trer ikke i kraft før 1.1.2020

Jeg vil avslutningsvis støtte skribenten i spørsmålet om eiendomsskatt, som isolert er et godt og betimelig spørsmål. Ut fra de investeringer som blir gjort i dagens tre kommuner, er nok dette et spørsmål som mange slutter seg opp om.

Jeg vil dog på det sterkeste ta avstand fra argumentasjonen som bygger opp under spørsmålet, i all hovedsak fordi det benyttes teknikker som er direkte ødeleggende for politikkens troverdighet og ytringsfriheten generelt. Vi trenger å bevare demokratiet, ikke ødelegge det!


Med vennlig hilsen

Kenneth Taule Murberg,

Alver Høgre

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags