Klokken er 08:00 om morgenen den første november, det Herrens år 2017, jeg sjekker facebook, og leser en sak fra Nh om hvor bompengestasjonene dukker opp innen neste år.

Leser til min store forbauselse at Ordfører Jon Askeland i Radøy forteller at Nordhordlandspakken er attraktiv for Regionen.. Attraktiv!?

Ringer redaksjonen i avisa Nh med det samme, og spør om hvorfor de ikke har bedt Askeland om å underbygge sin påstand. "Skriv et leserbrev", var svaret fra den imøtekommende journalisten. Tenker at det gjør jeg, men ombestemmer meg til å tenke over Askeland sitt utspill før jeg foretar meg noe.

Klokken er nå 22:00 om kvelden, og setningen "Norhordlandspakken er attraktiv for Regionen" har summet og godgjort seg hele dagen. Hva ER det han snakker om? Attraktiv, for hvem?

Undertegnede har skrevet "for mange leserbrev"... Det føles som om jeg har engasjert meg i Nordhordlandspakkene fra tidenes morgen.. Uendelige antall besøk på tilhørerbenkene i Regionråd, kommunestyremøter og i de to aksjonsgruppene som har engasjert seg i Nei til bompenger, og ikke minst mange og lange møter med felles motstandere av bompakkenes aksjonister.

Stortinget vedtok denne uken bompengeprosjektet Nordhordlandspakken. En bompakke som ikke er ønsket av majoriteten av innbyggerne i Regionen. Hva skjedde?

I flere tiår har vi i aksjonsgruppene sammen med enkeltstående politikere klart å stoppe versjon 1, 2, 3, 4 ,5 og 6 av pakkene. Det har godt greit, da det har vert stor uenighet i kommuner og Regionråd. Pakkeforlagene har vert dårlige og lett å "velte".

Så kommer etableringen av Nordhordlandspakken AS, og pakkebyggingen tar en annen form. På Kårbø, blir etterhvert hentet inn som Styreleder og Daglig leder. Kårbø, som opp til nylig var fungerende Fylkesordfører har hatt kometkarriere i politikken etter å ha frontet og "vunnet" politikernes oppmerksomhet og tilslutning til versjon 7 og nå 8 av pakken. En kan mene mangt og mye om Kårbø, men han er flink og effektiv, etter min mening. Meland avviser versjon 7 av pakken, Kårbø lager en ny pakke på rekordtid, designet for at Meland Ap skal snu i saken, og han vinner frem i en omkamp i kommunestyret.

Nordhordlands politikere er nå for en samlet Nordhordlandspakke, og selger denne inn til Stortingets Transportkomité som om at pakken er ønsket også av innbyggerne i Regionen..

Har samtaler med medlemmer i Transportkommitéen på Stortinget, "Dette er jo en bompengepakke som lokalt næringsliv, innbyggere og politikere vil ha", forteller ett av medlemmene til meg over tlf. Ja, slik er pakken solgt inn til Nasjonal Transportplan og videre til endelig votering i Stortinget nå i uken.

At lokale Frp-politikere har stått side ved side med aksjonsgruppen Nei TilMompenger i Nordhordland (NTB) i mange år med å stoppe pakkeløsningene 1-7 er en kjensgjerning.

Frp nå stemmer FOR pakken i endelig behandling i Stortinget. Lokale Frp-ere som har lagt sine gode navn og rykter ned i å love at de ville kjempe mot pakkene, blir stående igjen med flaue video-opptak der de garanterer for folkets nei til pakkene. Frp har siden inntreden i Regjering stemt JA til samtlige bompengepakker i landet, og har definitivt tapt sin troverdighet som et Nei-parti i saken de har ivret for i tiår. Jeg stemmer ikke på dette partiet, men synes at de lokale representantene har fått et trist sorti..

Forteller en Frp-er nå at han er motstander av bompenger, kan du vise vedkommende hva hans parti stemmer på Stortinget, og avkle "myten" om at Frp er motstandere av Bompenger. Det hjelper ikke å kommunisere ett, og stemme det annet, da har en tapt all kredibilitet og troverdighet.

Tilbake til Senterpartiordfører i Radøy, Jon Askeland. Kan du fortelle en moderne småbarns -og pendlerfamilie i Regionen, la oss si på Frekhaug, hvor attraktivt det er å betale bompenger til og fra arbeid, til og fra treninger, kamper og fritidssysler med barna for å passere disse pengeslukende bomstasjonene? Fortell også hvor attraktivt det er når denne familien annonserer sin leilighet eller hus til salgs når familien ikke har råd til å bo i vår attraktive Region, og skambudene tikker inn til megler,

Fortell om alle de nye selskapene som flytter sine virksomheter inn i en ny bomsone, slik at nevnte famile evt. kan fortsette å leve å bo i en attraktiv Region!

At stengsler i form av bommer kan være attraktive er for meg ett av de store eksistensielle spørsmålene i livet, fullt på høyde med de største og beste filosofiske undringer i utlandet.

Klokken har passert midnatt, det er nå den 2, desember, jeg kjenner trettheten komme og vil avslutningsvis tilbake igjen til Senterpartiordfører i Radøy, Jon Askeland: Jeg utfordrer deg til å underbygge, helst dokumentere og fortelle oss innbyggere i Regionen (ikke Radøy) hvordan den vedtatte Nordhordlandspakken er attraktiv for oss.

Om du klarer å overbevise oss om dette, har du hele Regionen for dine føtter, da kan vi snu oss runt og kjapt søke om Nordhordlandspakken II, III, IV, V, og vi blir hele 5 ganger så attraktive!? Det er jo om å gjøre å være positive, er det ikke?

PS: Bjørnen er skutt. Aksjonsgruppen NTB kommer til å sende klage til ESA i saken, så ikke feire for mye før Bjørnen er partert og klar for servering i en ny og attraktiv Region. God natt!