– Midlene skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg

Radøy Høgre krev i dette debattinnlegget at regjeringa sitt eingongstilskot blir brukt på skulebygg og kommunale vegar.