Fagforbundet i NGIR vil hindre at tilsette blir utnytta for å sikre profitt

"Virkeligheten for de ansatte mange steder, er at de får betydelig dårligere arbeidsvilkår for sikre profitten for operatørselskapet", skriv hovudtillitsvalt i NGIR.

"Virkeligheten for de ansatte mange steder, er at de får betydelig dårligere arbeidsvilkår for sikre profitten for operatørselskapet", skriv hovudtillitsvalt i NGIR. Foto:

Av

Offentleg renovasjon er bedre og billigere.

DEL

MeiningarFagforbundet vil gi sin fulle støtte til Asbjørn Nagell Toft, Sp, som i Avisa Nordhordaland 19.06 tar til orde for at NGIR skal drive innhenting av husholdningsavfall i egenregi.


De siste månedene har det gått en offentlig spekulasjon om at RenoNorden vil bli slått konkurs fordi de ikke tjener nok.
RenoNorden har vunnet kontrakter på å innhente husholdningsavfall i mer enn 140 norske kommuner.

Etter Forurensningsloven har norske kommuner ansvaret for innhenting av husholdningsavfall. Tjenesten skal være gebyrfinansiert, og kommunene har verken lov til å yte tilskudd eller å gå i overskudd.

Tjenesten skal være fullfinansiert, verken mer eller mindre.
RenoNorden gikk på børs før jul i 2013. I 2014 og 2015 tok RenoNorden ut nærmere 400 millioner kroner fra virksomheten i Norge gjennom konsernbidrag og utbytte. Med andre ord, norske husholdningers avfallgebyrer har finansiert en fortjeneste på nær 400 millioner kroner for velferdsprofittøren RenoNorden.


Ved å drive innhenting av husholdningsavfall i egenregi vil gebyrene kun gå til det de skal finansiere.
Denne driftsmetoden vil også være et godt bidrag til et mer anstendig arbeidsliv. Med dagens ordning med anbud, fungerer operatørselskapet nærmest som et bemanningsselskap. Det er bestiller som gjennom utlysningen bestemmer hvordan tjenesten skal uføres og hvilket utstyr som skal brukes.

De ansatte er ansatt for kontraktsperioden, noe som gjør at de ofte mister retten til AFP. De er ansatt hos en arbeidsgiver som har en kontrakt å oppfylle. Deres kompetanse som i den norske modellen er viktig for å utvikle kvaliteten på tjenesten gjennom medbestemmelse, blir nullet ut ved det kun er det som står i kontrakten som skal utføres.

Virkeligheten for de ansatte mange steder, er at de får betydelig dårligere arbeidsvilkår for sikre profitten for operatørselskapet.
NGIR er eit interkommunalt selskap der Representantskapet er øverste styrande organ, og det er dei som set på muligheten til å be NGIR om å ta på seg innhenting av husholdningsavfall sjølve.


Fagforbundet ber alle politikere i Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Radøy og Solund om å instruere sine representantskapsmedlemmer om få i stand denne endringa.
Fagforbundet forventer at Asbjørn Nagell Toft, Sp, får tilslutning for sitt gode initiativ fra andre politiske partier.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags