Det er under ett år til vi igjen skal velge hvem som skal fortsette å styre i våre kommuner. Og under 2 år til vi slåes sammen til Alver kommune. Hvor er våre politikere? Hva står de for og hvor går veien videre?

Litt om hvem jeg er.

Jeg er relativt nyinnflyttet i Lindås kommune og har i den siste tiden engasjert meg politisk i diverse debatter. Både lokalt og nasjonalt med innlegg / kronikker i forskjellige aviser både på nett og på trykk. Og savner et større engasjement i lokalpolitikken nå når vi nærmer oss valg, og sammenslåing av våre 3 kommuner.

Nasjonalt stemmer jeg FrP. Det er ingen hemmelighet. Det er utelukkende for deres restriktive innvandringspolitikk og realistiske syn på akkurat den saken innen politikken. Men jeg er for vern av LoVeSe (Lofoten Vesterålen og Senja) og ligger på venstresiden i flere saker. Burde vel egentlig stemme fra sak til sak. Men lokalpolitisk så stemmer jeg ut ifra hva jeg mener er til det beste for innbyggerne her i distriktet. Og i den forbindelse ønsker jeg å få våre lokalpolitikere mere offensivt på banen her. Det er på høy tid.

Viser til Morten Klementsen sitt innlegg link i Strilen og i Nordhordland der han tar opp en meget aktuell sak om innbyggernes tillit til våre folkevalgte her i kommunene. Dette grunner vel kanskje i det som har blitt tatt opp ang. bompengesaken og kommunesammenslåingen. Der politikerne stemte for og vedtok mot folkets vilje.

Nytter det da å høre på hva dere sier? Dere kan stå i valgbodene og love gull og grønne skoger. Men realitetene viser seg å bli noe helt annet.

Viser til mitt debattinnlegg i Nordhordlands avisen der jeg tar opp investeringene til Meland kommune. Og spør hvordan de har planer om å finansiere disse utgiftene.

Meland kommune har et negativt driftsresultat på – 1 % (2017) og innvesteringer i størrelse 1/3 milliard ryster selv rådmannen som stiller seg tvilende til prosjektet.

«Rådmannen legg ikkje skjul på at han ser på situasjonen som vanskelig.

– Det er veldig utfordrende når me har ei så stor endring fra å være en av de store vekstkommunene i landet, seier han.»

– Var det uklokt av politikarane å vedta bygging av kyrkje og skule med tanke på den økonomiske situasjonen til Meland?

– Eg har ingen kommentar til det, seier han.»

Ref. nordhordland avisen 30 august.

Jeg imøteser Meland kommunestyre sitt svar på hvordan dette skal finansieres og hvilke planer de har for prosjektet ang. finansiering, økonomi, drift og vedlikehold når vi 1.1 2020 går inn i Alver kommune.

På lik linje ønsker jeg våre lokalpolitiske partier kommer mere på banen og svarer på hva deres planer er for veien videre inn i Alver. Hvordan blir de partipolitiske koalisjonene for drift og styre?

For det er det vi må forholde oss til.