Alversund dagsenter er et unikt tilbud til hjemmeboende med demens. Sist fredag var jeg sammen med varaordfører Nina Bognøy og fikk oppleve hvordan et flott personale motiverer og lager aktiviteter som får frem livsgnisten og verdigheten hos brukerne.

Over 70 000 har demens i Norge. De fleste bor hjemme og ønsker å gjøre det så lenge som mulig, men kun et fåtall får delta i aktiviteter på dagsentre. Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin i Bergen forsker mye på demens. Kun 10 % av demenstilfellene er arvelige og vi kan redusere risikoen for å få demens med opptil 30 % med aktiv forebygging. Fysisk aktivitet, åndelig stimuli og sunn mat har dokumentert effekt også på de som har utviklet demens.

 

En hovedutfordring er å få kommuner og helsetjenestene til å ta i bruk den nye kunnskapen og sørge for at flest mulig får bo i eget hjem. Lindås kommune har vist vei ved å bli landskjent for utprøving av ny velferdsteknologi for å gi eldre med sviktende helse trygghet hjemme.

De ansatte har enorm betydning for kvaliteten på helsetilbudet. På Alversund dagsenter kom det tydelig frem. Begge ildsjelene er aktivitører. Aktivitører er spesialister på å legge til rette for kreative aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukerens funksjoner og skaper mestring, trivsel og glede. Slike trenger vi flere av!

 

Fagopplæringskontoret i Hordaland bekrefter dessverre at vi nesten har sluttet å utdanne aktivitører. Siden 2008 er det kun 10 personer som har tatt fagprøven i fylket. Den siste var i 2014. I dag er det to lærlinger i hele Hordaland.

Samtidig har det aldri vært så mange unge som ønsker å utdanne seg i helsefag som nå. Her må vi ta ansvar og gi tydelige signaler at vi trenger flere aktivitører i fremtiden og ta inn flere lærlinger. I dialog med Knarvik videregående må kommunene sørge for at elevene får relevant praksis og undervisning i fremtidens helsetjenester.

Alversund dagsenter er en ledestjerne for både fylket og landet. Takk for besøket!