Kvifor gjera det vanskeleg når ein kan gjera som Masfjorden Framstegsparti?

Av