Gå til sidens hovedinnhold

Her er spørsmåla foreldrene krev svar på

Artikkelen er over 5 år gammel

Les spørsmåla foreldrene i Bø Barnehage og Hordabø skule rettar til "dei som måtte føle seg ansvarleg" i Radøy.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Til de som måtte føle seg ansvarlig

I forbindelse med nyheten om det kanskje skal opprettes et asylmottak i Hordabøheimen oppstår det mange spørsmål som krever svar. Vi satte vår lit til at disse skulle bli besvart på folkemøtet i Hordabøhallen 03.11.2015. Med skuffelse konstaterer vi at de ikke var villige til å besvare vår spørsmål, heller ble våre bekymringer avfeid. Foreldregruppene i barnehage og skole fant derfor ut at vi måtte ha felles foreldremøte for å samle spørsmål og bekymringer i et brev til dere. Hittil føler vi at våre bekymringer blir latterliggjort og oversett av både eier av bygg, kommune, UDI og Norsk Mottaksdrift AS og vi håper noen snart kan være seg sitt ansvar bevisst og komme med informasjon og tiltak.

LES OGSÅ: Formannskapet i Radøy svarar i felles uttale.

Følgende spørsmål krever vi svar på.

• Evakuering ved brann i barnehage. Ut fra dagens evakueringsplan skal dette skje til Hordabøheimen, hvordan blir dette løst i fremtiden?

• Hentemuligheter dersom det skulle oppstå hendelser som gjør at tilkomst via Nordbøvegen ikke er mulig.

• Hvordan varsles foreldre ved akutte hendelser i barnehagens og skolens åpningstid som krever at barna hentes?

• Foreligger det prosedyrer for hvordan personalet skal gå fram dersom uvedkommende kommer seg inn i bhg/skole eller på bhg/skolen områder?

• Vil dagens inngjerding blir utbedret?

• Hva vil bli gjort med dagens tilkomstveier ifb med skole/bhg/Hordabøheimen?

• Vi vil vite hvordan bemanningen er tenkt gjennom døgnet, da vi finner det merkelig at det bare skal være to personer på jobb på natt. Det er sagt rundt 15 årsverk, men også at beboerne er borte på dagtid. Betyr dette at bemanningen vil være høyest på ettermiddag?

• Hvilken tiltaksplan har en for å hindre spredning av sykdommer som tuberkulose etc, da UDI opplyste at de ikke nødvendigvis klarte å få alle vaksinert før de ble plassert i mottak?

• Hvordan tenker en å rekruttere mennesker med rett /god kompetanse?

På folkemøtet nevnte Norsk Mottaksdrift både barne- og ungdomsarbeidere, pedagoger og folk med spesialpedagogisk kompetanse. I utgangspunktet kvalifikasjoner det er vanskelig å få tak i. I tillegg til dette bør en også ha kompetanse i psykisk helse og traumebehandling. Finnes disse i området?

• Hvordan sikre døgnkontinuerlig tolk? Vi vet at mange uønskede hendelser oppstår på grunn av språklige misforståelser/manglende forståelse.

• Har det blitt innhentet politifaglig vurdering? Ut fra opplysinger fra politi skal de både informeres og uttale seg i slike saker.

• Hvilke reserveplan har en dersom barnehagen og skolen på Bø vil måtte stenge?

Vi har sett i media at dette har blitt gjort i andre deler av landet, det blir sagt at bhg skulle stenges likevel. All den tid det ikke foreligger planer om å stenge skole/bhg i Hordabø må en ha en plan på dette.

• Har det overhodet blitt foretatt noen kritisk vurdering til plassering tett opp til bhg/skole?

Foreldre i Bø Barnehage

og Hordabø skole

Kommentarer til denne saken