Utbyggingsplanane i Lonena: I dag er siste frist for å komme med ditt innspel til Lindås kommune