Gå til sidens hovedinnhold

La marka leve!

Artikkelen er over 3 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Som aktiv bruker av lokal natur gjennom flere tiår blir det mer og mer klart at naturen ikke er en uendelig og ubegrenset ressurs. Den kan ikke forbrukes med kortsiktig politisk agenda og økonomisk vinning som motiver, uten at det kan få store konsekvenser for livskvalitet, lokalmiljø, artsmangfold, miljø og klima.

Utviklingen i Nordhordland er den samme som i store deler av landet forøvrig. Nye naturområder bygges ned, leveområder forsvinner, fragmenteres og reduseres i verdi. Om politikere og andre involverte i større grad skaffet seg kunnskap om natur og naturforvaltning kunne de kanskje ha verdsatt unike miljø i sine nærområder?

I debatten om Øksnesmarka er det trukket frem at området alt for mer enn 40 år siden var satt av til næringsområde. At dette skal være et argument for å videreføre dagens status som næringsområde, faller på sin egen urimelighet. MYE har skjedd med verden og Austrheim på over 40 år. I løpet av dette tidsrommet er mange av artene og flere av naturtypene representert i Øknesmarka gått fra å være vanlige til å havne på nasjonale og internasjonale rødlister. Husk også at for snart 40 år siden ble Altaelva bygd ut og Hardangervidda var ikke blitt nasjonalpark...

Les også

Diskusjonen om Øksnesmarka: – Konklusjonen er ein stor siger for oss

 

I debatten har det også blitt vist til at industri og natur kan sameksistere, nærmest blomstre, f.eks. som på Statoil Mongstad sitt anlegg. Der er det masse natur og dyreliv, ja, det er rene dyrehagen på innsiden av gjerdene til Statoil! Og til en viss grad stemmer dette. Hjorten beiter langs veiene, kanskje ser man en oter i sjøkanten, fugler er det og, ikke minst måker. Mange av artene som lever på Mongstad i dag har det helt fint. Det er dyreliv midt i Oslo, det er dyreliv midt i Bergen, det er dyreliv på Statoil Mongstad og det er dyreliv i Øksnesmarka, men det ikke det dyrelivet og den naturen som var der før inngrepene fant sted! Det er de artene som klarer å tilpasse seg å leve i eller nær menneskeskapte miljøer og virksomhet som har overlevd. Menneskets inngrep fører til ensarting av naturen, mangfoldet blir redusert. Jo større områder som blir påvirket og jo tettere de ligger jo verre blir forholdene for artene som fortsatt prøver å holder stand. Den neste myra som dreneres, den neste stranda som fylles ut, den neste veien som bygges, den neste kraftlinja som bygges...alt dette, og mere til, kan være spikeren i kista for arter er på grensen til å forsvinne.

Les også

Siste runde for Øksnesmarka?

 

I 2018 må man vekk ifra ideen om at industri og utbygginger skal ha fortrinnsrett til areal og dermed ødelegge uberørte områder for all fremtid. Skal man, i Øksnesmarka, tilrettelegge for noe som kanskje kommer? Er ikke naturen i Nordhordland verdt mer enn som så? Vi som bor i vakre Nordhordland burde heller snu det på det hele og kreve at det må foreligge konkrete planer av betydelig samfunnsverdi for at vi skal ofre VÅRE unike naturverdier. Industri bør i størst mulig utstrekning konsentreres til allerede eksisterende områder. Hvis ikke, er det kanskje snart du og din natur som føler på utbyggingspresset?

Les også

Turlaget skeptisk til utbygging i Øksnesmarka

 

Lokalpolitikerne i Austrheim bør benytte sjansen til å gjøre et klokt valg for fremtiden. Ta vare på det største uberørte området i kommunen. Dette vil være glede for dagens innbyggere, men etter all sannsynlighet til enda større glede for fremtidige generasjoner. Urørt natur er, og kommer til å forbli, et stort fortrinn når kommunen skal sikre seg nye innbyggere. Urørt natur kommer i det lange løp til å gi solid avkastning! Kommunens egen konsekvensutredning konkluderer klart mot utbygging. Valget burde være enkelt.

Ola Moen
Naturbruker (aktiv bruker av Øksnesmarka og Åråsvågen)

Kommentarer til denne saken