Frisk bris på Vindkraftmøte

Bildet fra Midtfjellet

Bildet fra Midtfjellet Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LesarbrevNordhordland har en kommentar 11. mars om vindkraftmøte på Sandøy 9. mars, hvor det fokuseres på at svakheten med slike møter er at det blir et ekkokammer, og at det er uverdig å be utbyggere om å tone ned sine bidrag til spørsmålsrunden på tampen av møte.

Dette var et møte hvor organisasjoner som ikke ønsker vindkraftanlegg i verdifull kyst- og fjellnatur presenterte sin sak. Et møte med fokus på de åpenbare negative konsekvensene ved vindkraft på land. Vi er fullstendig klar over at vindkraft på land produsere fornybar kraft og at det kan være positivt for grunneiere og kommuner med noe mer inntekter. Men det var ikke det møtet handlet om.

Norsk Vind og Zephyr har grunneiermøter, presenterer i kommunestyremøter og i de tilfeller det blir konsesjonssøkt er det folkemøter sammen med NVE. Utbyggere har mange arenaer å presentere sin sak på. Dette var i utgangspunktet ikke en slik arena. Dette var en arena som skulle opplyse om at det er eksempel-løsninger som behandles  i konsesjonsprosessen og at senere detaljplanlegging kan endre konfigureringen av anlegget dramatisk. At Energiloven står over Plan- og bygningsloven slik at kommuner kan bli overkjørt slik Gulen kommune har blitt. Til sist var det et viktig poeng å få frem at inngrepene er varig. Vi er inne i menneskets tidsalder og de inngrepene som gjennomføres for å anlegge vindkraftanlegg i kyst- og fjellnatur kommer til å stå til neste istid. Minst.

Spørsmålsrunden kunne og burde vært regissert bedre, men en riktigere fremstilling ville være at begge representantene fra vindkraftutbyggerne fikk komme med korte innlegg, men ble bedt om å sette seg når man ville komme med flere ytringer. Det blir ikke lettere av at utbyggere brukte tiden på å konstruere et klima eller naturscenario. Dette er en sammenheng som er så komplisert at Miljødirektoratet påpeker i 3. eksklusjonsrunde for nasjonal ramme for vindkraft på land at direktoratet ikke har vurdert klimaeffekten av vindkraftutbygging. «Dette krever en i seg selv bred og kompleks analyse som ikke dekkes av noe oppdrag fra KLD». Det var satt av litt kort tid til spørsmål, da blir hovedmålet at så mange som mulig av innbyggerne skulle komme til orde, ikke at utbyggere skulle få konstruere en enkel sammenheng mellom norsk vindkraftproduksjon og det grønne skiftet i Europa som strengt tatt ikke eksisterer.

Det er ingen som er tjent med at debatten sporer av, og vi ønsker å bidra konstruktivt til et opplyst debatt. Det å få frem og presentere konsekvenser for natur- og friluftsliv blir vår oppgave i debatten.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags