Gå til sidens hovedinnhold

– Eg er overtydd om at regjeringa i alt for stor grad har lagt økonomiske vurderingar til grunn når dei no går inn for tildekking

Artikkelen er over 2 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Regjeringa går i framlegget til statsbudsjett inn for tildekking av U-864 ved Fedje. Dette må me ikkje godta!

Det vert hevda at årsaka til at ein vel ei tildekkingsløysing framfor heving, er at det er større risiko for kvikksølvforureining dersom ein hevar ubåten. Dette må me rett og slett ikkje tru på!

I Norge er me verdsmeistarar på undervassteknologi. Å påstå at teknologiverksemdene våre ikkje er i stand til å heva ubåten på ein slik måte at risikoen for kvikksølvforureining vil vera godt innanfor alle akseptable grenser, er i best fall basert på manglande kunnskap om denne næringa.

Eg er overtydd om at regjeringa i alt for stor grad har lagt økonomiske vurderingar til grunn når dei no går inn for tildekking. Sjømatnasjonen Norge skal ikkje akseptera desse vurderingane!

Me eksporterer snart sjømat for 100 milliardar kroner i året. I eit slik perspektiv må nasjonen ta seg råd til å bruka 1 – 2 milliardar kroner på heving av ubåten, opprydding av havbotnen og ei skikkeleg tildekking av området etter at det som let seg fjerna er teke opp.

Les også

Samferdsleministeren: – Tildekking er den einaste rette avgjerda no

Dersom me vel ei tildekkingsløysing og det i framtida oppstår lekkasjar av kvikksølv, vil det vera ein katastrofe for den norske sjømatnæringa, ei næring som mange hevdar vil væra Norges viktigaste næring om nokre tiår. Dette er ikkje ei Fedje-sak, men ei sak som i høgste grad gjeld heile landet!

Som nasjon har me både økonomi og teknologi til å heva U-864 og rydda opp på havbotnen på skikkeleg vis. La oss gjera det i respekt for naturen, miljøet og komande generasjonar!

Les også

«Det er lite hjelp i at statsminister Erna Solberg (H) kjem til Nordhordland og er med å plukke plastposar i fjæresteinane dersom ho og regjeringa lar ein ubåt fullasta med kvikksølv ligge på havets botn»

Kommentarer til denne saken