Skriv det på handlelista i dag, kjøp nye batteri til røykvarslaren og skift dei