Gå til sidens hovedinnhold

Siste runde for Øksnesmarka?

Artikkelen er over 3 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

I dag 15.02 går høringsfristen ut for kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune. Vi vet nå hvor de ulike partiene står, med AP i tet for næringsområde i Øksnesmarka. Konsekvensutredningen, bestilt av Austrheim kommune, sier klart og tydelig at området bør bevares som LNF. I hele prosessen har Per Lerøy stått i front for å få området videreført som næringsområde, spesielt med tanke på «grønne arbeidsplasser» innen sjømatnæring. Høres flott ut. Men realiteten er nok en annen.

Vi kan i postlisten finne merknad til arealdelen, sendt fra Nordhordland næringslag, hvor det står: «Mongstad er regionens største næringsområde, her er mye ferdigregulert areal som pt ikke er utnyttet. Utfordringen på Mongstad er at sjøtilgangen i stor grad er utnyttet», «samtidig ser vi utfordringer knyttet til areal for næringsaktivitet opp mot bebyggelse. Regelverket mht støy, forurensning osv gir rammer for hva som kan tillates.» Ingen av styremedlemmene har adresse Austrheim, det har interesser for regionen totalt sett. Lokal tilhørighet er viktig i slike viktige spørsmål for å forstå den daglige bruksverdi av et område for befolkningen.

Les også

Turlaget skeptisk til utbygging i Øksnesmarka

 

Ifht punktet om forurensing og støy skal man ikke være for optimistisk. Jeg ønsker å trekke en parallell til industri på Mongstad, som er innenfor rammene ifht både lyd og luftforurensning, men som absolutt må ha hatt betydning for helsen til befolkningen i nærheten. Steinknuseverket i Leirvågkrysset som jeg personlig mener er en skandaløs plassering, med tanke på at det er barnehage og skole like over veien, kun skillt av en haug, som ikke er tilstrekkelig til å hindre at barna puster i steinstøv halve dagen, i tillegg til luftforurensing fra Mongstad. Men innenfor rammene ja, så da har man ikke så mye man skulle sagt. Nettopp derfor er det viktig å være i forkant og hindre at slike situasjoner kan oppstå. Vi vet at Øksnesmarka er omkranset av boligområder og industri så tett innpå bør være uakseptabelt i et folkehelseperspektiv.

Det er sjøtilgangen som er viktig for Næringslaget. Avlasting for Mongstad-området. I innløpet til området som kommunen i en årrekke har promotert som Austrheims indrefilet, med kystlandsby, planer om hotell og en gjennomført stil, hvor prosjektet ikke er ferdig ennå. Like ved siden av et forholdsvis nytt område med fritidsboliger. Om kommunen er enig i dette, fremstår de som lite konsekvent i sine planer.

Les også

Øksnesmarka? Hvorfor Øksnesmarka?

 

Vi finner også merknad fra ordfører Per Lerøy. Hvor vanlig det er at en ordfører engasjerer seg så sterkt i enkeltsaker, er man usikker på. Jeg finner merknad fra nevnte KUN ifht Øksnesmarka/Åråsvågen, av hele arealdelen for kommunen. DET viser engasjement i saken. Etter vår stand i sommer hvor Lerøy skjelte oss ut, harmdirrende og truende, med trusler om å «følge med på» enkeltpersoner og ta kontakt med arbeidsgiver, antagelig for å lage problemer for vedkommende, har vi jo forstått at dette er en viktig sak for han personlig.   Å hytte med neven opp 10 cm fra nesetipp til motstandere ser jeg på som en totalt uheldig oppførsel fra en ordfører. Dette gjør at vi blir forvirret av rollene. Er det Per Lerøy personlig, Ordførerens, partiets eller kommunens meninger? Vi håper og tror i alle fall at partimedlemmene i AP kan gjøre seg opp egen mening i saken, og stå oppreist i med- eller motvind.

Lerøy skriver «etter samtaler med flere næringsdrivende mener jeg (!) at deler av det mest verdifulle næringsarealet er gjort om fra næringsareal til LNF-område i dette utkastet». Det sies her at det ytre sjøtilgjengelige området må inn i planen igjen. Dette er et område som er et yndet padleområde, har et unikt landskap og vi kan ikke akseptere dette forslaget. Lerøy viser her at han er helt på linje med Næringslagets merknad. Det er sjøtilgangen som er viktig! Hvem er disse næringsdrivende? Oppdrettere i området har gitt signaler om at de ikke er interessert i landbasert oppdrett, så da gjenstår det mulig næringsdrivende som er interessert i tyngre industri?  I denne sammenheng er det slik at det ikke er utført noen analyse av sjø og bunn i selve Åråsvågen. Det er heller ikke estimert noen form for risikoestimering ifht faren med økt skipstrafikk i farleien. Vi vet at innsegling til Mongstad er et risikoområde, og kryssende trafikk vil øke faren for at uønskede hendelser her kan oppstå.

Les også

Øksnesmarka: Ingen skam å snu

 

Selv om fokuset her er på sjøtilgang, må det også være en næring som er landbasert som utgangspunkt for dette. Der kan vi gjenta det vi tidligere har sagt; det er gjort funn av sterkt truet sommerfugl samt funn av flere rødlistede arter i marka.  Tilgang til friluftsområder er viktig for folkehelsen og området vil ikke kunne bringes tilbake i samme tilstand etter inngrep.

Vår nye eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen sier i ett innlegg (hentet fra regjeringen.no) at folkehelse handler om meg og deg. Helt vanlige mennesker, med varierende utgangspunkt ifht kondisjon og motivasjon. Folk tro de må kjøpe inn dyrt utstyr og gå på dyre treningsstudier for å få de berømte 30 minutt med aktivitet pr dag. Men det fineste treningsstudiet er gratis, hvor korte besøk også har effekt. Nemlig naturen!  Alle kan ikke, av økonomiske grunner, reise høyt til fjells i helgene, med dyrt utstyr til seg og 3 unger. Det har jeg erfart selv, i en kommune hvor brorparten har over gjennomsnittlig inntekt, at muligheten til å kunne gå i skog og mark i nærområdet og på tross av økonomi kunne skape gode minner er verdifullt. Folkehelseministeren oppfordrer folk til å gå på tur i «skauen», gjøre barna vant til å ferdes i uberørt natur. Som snart ferdig utdannet innen helsesektor er nå dette min yndlingssetning: «Vår viktigste felles oppgave er å bringe friluftslivet nærmere folk og folk nærmere friluftslivet» med henvisning til friluftsmeldingen. «Vi vil føre en folkehelsepolitikk der vi forebygger der vi kan og reparerer der vi må». Hvorfor skal Austrheim kommune gå i stikk motsatt retning ved å fjerne mulighetene i Øksnesmarka?

Ledige næringsarealer finnes. Hvorfor da ikke komme med næringsideer hvor man kan utnytte allerede ledige arealer, istedenfor ideer hvor man ødelegger områder som bør bevares?

Marita Terese Bru

Kommentarer til denne saken