Gå til sidens hovedinnhold

Øksnesmarka: Ingen skam å snu

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT: Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

«Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» har jobbet aktivt for at området skal ha LNF status i fremtiden. Vi gjør ikke dette fordi vi synes det er artig å krangle med politikere og andre, men fordi vi er opptatt av at vi i Austrheim fremdeles skal kunne ha ETT sammenhengende uberørt område med en såpass størrelse at man ikke trenger dra til nabokommunene for å kunne ta en heldagstur i skog og mark med familien. Vi er opptatt av at den spesielle naturtypen og de enestående artene man kan finne i denne, skal bevares for kommende generasjoner.

Marka har et enormt potensial, den er kanskje ikke for dem som foretrekker asfalt og helgrusede stier. Den er et stykke ekte rå natur og her har man mulighet til å tilrettelegge for et «naturresservat» midt i Austrheim! En unik naturtype og mange dyrearter hvor familier, skoler og andre kan komme tett på naturen, se hva som lever der, lære seg å ferdes der og å respektere naturen. Vi bor «på landet», noe som leder tankene til at vi bør ha noe mer/annet enn vi har i byene. For meg er mulighetene til å komme meg ut i uberørt natur, uten altfor mye tilrettelegging, en av de største årsakene til at jeg fortsatt ønsker å bo i Austrheim. Jeg mener politikerne gjør en kjempebrøler dersom de nå tar endelig beslutning om at området skal være for næring.

Les også

Håpar sommarfugl kan velte omstridde næringsplanar

 

Lerøy stemte over forslaget om å gjøre Øksnesmarka til et varig næringsområde den 22.02.17, i etterkant har vi forstått at det var med tanke på å sikre arealer til sjønære næringer. Ideene dreier seg om å få etablert enorme landbaserte fiskeoppdrett i området. Ja vi kan sågar bli den største sjømatprodusenten, nesten i hele verden, sier Lerøy. I Øksnesmarka..     

Det vi finner svært underlig, er at Lerøy, i kommunestyret 26.04.17, altså ETTER at han i kommunestyret i februar, stemte for at Øksnesmarka skal være næringsområde, ETTER han gikk ut med hva slags planer han ser for seg i området, stemte FOR vannbruksplanen for Austrheim 2017-2027 som sier : «Folketalet i Austrheim kommune var om lag 2.900 pr. 1. januar 2017. Det er ikkje forventa nyetableringar av vassforbrukande industri i kommunalt forsyningsområde i planperioden». Den legger til grunn at det IKKE skal etableres ny næring i kommunen med større vannforbruk frem til 2027! Lerøy, og resten av kommunestyret, sier her med sine stemmer, at det IKKE blir større behov for vannforsyning da det ikke er tenkt ny vann-avhengig næring i kommunen.

Les også

E de steikjande galne?

 

Lerøy, hvordan skal dette gå til? Drift av fiskeoppdrett, hvor man skal få mest mulig lønnsomhet, ifht minst mulig yngeltap etc, baseres i dag på borevann, avsalting av sjøvann, men også store mengder ferskvann. Vi ser mot Florø sin store oppdrettssatsing, hvor det i planarbeidet står at de har en avtale med det lokale vannverket på inntil 50 m3 i timen. Altså 50 000 liter i timen, noe som utgjør 1,2 mill liter i døgnet! Og dette skal Austrheim også klare, med sine allerede eksisterende problemer sommerstid med å forsyne husholdningene i kommunen, UTEN å øke kapasiteten frem til 2027. Lerøy har tidligere benektet at de opprinnelige planene fra grunneier, med steinuttak og industri er aktuelle i Øksnesmarka. Ordføreren ivrer videre for fiskeoppdrett, men jeg ser ikke hvordan det skal gå til uten å samtidig bedre vannforsyningen i kommune?

Les også

Øksnesmarka og næringslivet i Austrheim

 

De ulike alternativene som til nå har fått sett dagslys, er ikke reelle alternativer lengre. Det eneste man står igjen med, er å legge forholdene til rette for et område som kan brukes aktivt, som ledd i folkehelse, opplæring og kultur. Og ja, god folkehelse er lønnsomt det også.

Mvh

Marita Bru

Talsperson for «nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen»

Kommentarer til denne saken