Korleis kan ordføraren teikne eit glansbilde av etablering av denne typen næring i Øksnesmarka?

Forkjemparane for å behalde Øksnesmarka som frilufts- og rekreasjonsområde, med Marita Terese Bri spissen,  håpar funnet av det dei meiner er den raudlista sommarfuglen Bredbåndspraktvikler vil kunne vere med å hindre næringsutbygging i Øksnesmarka.

Forkjemparane for å behalde Øksnesmarka som frilufts- og rekreasjonsområde, med Marita Terese Bri spissen, håpar funnet av det dei meiner er den raudlista sommarfuglen Bredbåndspraktvikler vil kunne vere med å hindre næringsutbygging i Øksnesmarka.

Av

Det spør Marita Terese Bru frå aksjonsgruppa «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen» om i dette lesarinnlegget.

DEL

LesarbrevVi har fått mange positive reaksjoner etter artikkelen om Øksnesmarka i avisen, folk støtter opp under underskriftskampanjen vår og mange er opprørt over at politikerne i kommunen ikke hører på hva folket mener i saken. Dette er oppløftende og skaper energi for videre arbeid. Likevel er det behov for å klargjøre et par ting.

Ordføreren i Austrheim, påsto ved en nylig anledning at aksjonsgruppen «Nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen», farer med løgn når vi fremstiller hvilke planer som foreligger for området. De planene vi har vist til i arbeidet vårt er nøyaktig de samme planene vårefolkevalgte i kommunestyret har fått forelagt som bakgrunnsmateriale i prosessen frem mot avstemning i kommunestyret feb-17. Dette er de eneste konkrete planene som finnes i saken, utarbeidet på vegne av entreprenør som står som grunneier av den største delen av området.

Kommunen selv eier en del av området. Ordfører kommer nå med soloutspill ang fiskeoppdrett og matproduksjon. På spørsmål om det er konkrete "grønne planer" får vi nei som svar. Da spør vi oss; når ble de opprinnelige planene erstattet med utelukkende matproduksjonsplaner? Og ifht Lerøys visjoner om at vi skal bli det største matproduksjonsområdet, er det da nok med det området man i dag har tenkt, eller vil resten av marka gradvis bli spist bit for bit. Er de andre grunneierne komfortabel med dette?

Når ordføreren i tillegg rakker ned på egne ansatte i administrasjonen, fordi arbeidet deres i saken ikke har ført til resultater som passer inn i hans visjoner for området, sprer mistanken seg om at her ligger noe bak.

Ordføreren mener vi skal se til anlegg som Sogn Aqua AS sine planer på Brekke. Disse planene ble presentert i avisa Nordhordland 24.06. Ser man nøye på illustrasjonene ser man at tilsvarende utbygging ville gitt store inngrep i et område som Øksnesmarka. Store planerte områder trengs, mange tusen kvadratmeter om man skal tenke så stort som ordføreren. Prosjektleder Hess-Egra i Sogn Aqua er ærlig og sier at det vil bli mye sprengning i forbindelse med utbygging, dette i et allerede ganske flatt terreng. Han sier videre at en del lukt og lyd vil det alltid være med industri under produksjon.

Hvordan kan Ordføreren i Austrheim tegne et glansbilde av hvordan man skal etablere denne type næring i Øksnesmarka? Hvordan kan han stå på vår stand og påstå høylydt, at et fiskeoppdrett IKKE vil føre til sprenging av fjellmasser. Hvordan mener han man skal få til å etablere et anlegg ved , ifølge han selv,  å grave seg nedover?

Ordføreren i Austrheim hevder også at Hordaland Fylkeskommune er positiv til næring i Øksnesmarka. Vi vil påstå at denne innstillingen må leses på ny.

Lerøy må være sterk i troen når han tror industri kan kombineres med yrende dyre-og insektliv. Her må vi presisere at nettopp den arten som er funnet, Bredbåndpraktvikleren, som er Rødlistet og ikke bare truet, men STERKT truet (EN), har strenge krav til sine omgivelser. Den lever i områder av åpen lynghei med spesifikke planter den er avhengig av for å kunne overleve. Dette habitatet HAR vi jo i Øksnesmarka. Nettopp derfor HAR den etablert seg her. Og nettopp fordi Øksnesmarka er helt unik som naturtype, finnes ikke Bredbåndpraktvikleren overalt. Man har også registrert Havørn i marka, dette er en «ansvars-art», en art Norge har et særlig ansvar for. Alt dette er nå registrerte funn. Som er gjort tilfeldig.

Hva kan man ikke finne ved å gjøre en grundig kartlegging i området?! For at det skal være kvalitet over kartleggingen bør det utføres over tid, med alle årstider representert. Vi blir skeptisk når vi leser at ordføreren lover at det skal utføres grundige undersøkelser før ny høring til høsten, da vi mener dette er for kort tid.

I Austrheim ble det rundt 90-tallet, bygd nye veier til Øyane. Noe som har ført til at flere av øyene ble landfast med bro, med inngrep i landskapet og en påfølgende formidabel oppveksta av hytter og fritidsboliger. Hyttefelt har tilkommet også på Årås-siden av Øksnesmarka. Marka ligger nå som en buffersone, som ett eneste stort uberørt område, midt mellom Øksnes-Øyane-området og Årås-området, der 3 tette boligområder kan nytte området til friluft, rett utenfor døren.Dette er en buffersone som både innbyggerne i disse bygdene, men også dyre og plantelivet trenger.

Vi synes ikke noe om at ordføreren, underveis i prosessen, nå går over til å kalle hele prosjektet for grønn næring, i tro på at det kan mildne motstand. Og med henvisning til Sogn Aqua og fiskeoppdrett i Brekke, skyter han seg selv i foten.  

Det verste er likevel at man ser en manglende vilje til å ta inn over seg hva motstanden dreier seg om. Vi ønsker INGEN type næring som medfører ødeleggende inngrep i naturen i området, vi ønsker at Øksnesmarka forblir som den er i dag. Vi ønsker at Austrheim kommune kan beholde det lille som er igjen av åpne landskap. Å vedta den som LNF område i neste runde, er den beste måten å sikre dette på.

Austrheim-ordførar Per Lerøy har fått lest gjennom innlegget før det blei publisert.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags