Øksnesmarka og demokratiet

I Øksnesmarka

I Øksnesmarka Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lesarbrev«Saken om Øksnesmarka» må nå legges død, og motstanderne må godta avgjørelsen», sier ordføreren i tilsvar på brev. Ifølge ordføreren er saken et godt eksempel på hvordan det skapes gode løsninger vha de demokratiske spillereglene samfunnet er basert på. Håper ordføreren har lest definisjonen av demokrati, som også gir oss retten til å være uenig med flertallet. (Denne retten blir i disse dager også brukt i vindpark-sakene og bompengesaken mm). I mail fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe får aksjonsgruppa råd om å kjempe for saken til ALLE muligheter er brukt opp. Det vil vi.

Mange har engasjert seg og samlet data om artsmangfoldet i marka. Dette liker visst ikke Ordføreren. Han stiller spørsmålstegn til hvordan man har gått frem mtp bakgrunnsmateriale som er kommet inn i prosessen med konsekvensutredningene (KU) som kommunen bestilte og betalte for. Mange av personene som har bidratt til å samle inn data har høyere utdanning og langvarig erfaring innenfor miljø og natur, dette er frivillig ulønnet arbeid som har blitt gjort for å bidra til at verdiene i Øksnesmarka skal komme tydeligere frem. Som Ordfører bør ikke Lerøy mistenkeliggjøre frivillig tidkrevende arbeid, men heller sette pris på det også i en slik sammenheng som her.

Ja, aksjonsgruppa peker ikke bare på at det er merkelig at Fylkesmannen først hadde motsegn mot planen, for deretter å ettergå kommunens vilje, og mener at det er hinsides enhver fornuft når det forelå to grundige bestilte kartlegginger (KU) som viser at det er maks uheldig å bruke Øksnesmarka til næring og slik degradere verdiene som området innehar! Selvsagt vet man at det er vanlig at man går inn i en prosess i saker som er vanskelig, for å finne en god felles løsning der dette kan gjøres. Når FM i denne saken har SÅ sterke faglige råd bak seg, er det ingen logikk, det er DET som er sakens kjerne. Hvorfor skal da kommunene bruke 0,5 mill på KUér? Hvorfor trenger FM i det hele å blandes inn? Hva er da verdien av lønnede fagfolks vurderinger innen gjeldende fagfelt?

Jeg er ikke sikker på om jeg synes det er greit slik det politiske liv i Austrheim og andre kommuner er lagt opp i dag, med et kommunestyre, hvor det naturlige gjennomsnittet for interesserte medlemmer i et visst fagfelt anslås til 2-3 medlemmer, mens de resterende ikke klarer å sette seg ordentlig inn i saken, enten pga manglende interesse eller pga at den totale papirmengden blir så altfor stor når man må sette seg inn i absolutt alle saker som skal opp i kommunestyret. Det som oftes skjer er at medlemmene er prisgitt det utvalget av informasjon som de får i korte trekk. Er usikker på om jeg synes dette er demokratisk i det hele.

Et demokratisk problem har oppstått når man som motstander i en sak, skal være den som må påpeke fakta i saken, frembringe nye opplysninger for kommunen og kommunestyret for å sikre at saken blir belyst fra flere sider. En høring er ingen garanti for at alle FAKTA kommer på bordet, og absolutt ingen garanti for at negative tiltak igangsettes, det har vi sett i saken om Øksnesmarka. Dersom Aksjonsgruppa og enkeltpersoner som engasjerer seg i marka ikke hadde presset på og bidratt med informasjon og data, ville saken utad sett helt annerledes ut i dag.

Gjennom saksgangen har undertegnede mfl påpekt mistanke om at en grunneiger i marka planlegger å bygge seg utover, fra Austrheimmarka og ut i Øksnesmarka, blandt annet for å ta ut stein. Dette har blitt benektet i det vide og brede, vi mangler bare stempelet paranoide i pannen. Ordfører har selv sagt at dette ikke kommer på tale, det skal grundige (nye)KUér til før en eventuell reguleringsplan blir vedtatt i det hele, ja lenge før det blir satt et spadetak i jorda.

Fra slutten av 2018 har nevnte grunneiger og entreprenør, startet med det han selv kaller for utbedring av skogsvei. Det er helt klart en oppgradering og nylaging av veier, samt et stort steinuttak. Uten noen form for søknad. Kommunen reagerte etter tips like før jul-18 og ba om en redegjørelse for tiltaket. Søknad kom ikke inn før i feb-19, samtidig var tiltaket bortimot fullgjort, uten at kommunen hadde reagert med bøter eller krav om umiddelbar stans av arbeidet. Godkjenning av deler av tiltaket ble gjort fra Landbrukskontoret, selv om det til søknaden ligger vedlagt bilder av bortimot ferdig tiltak. Videre kommer det brev til kommunen fra tiltakshaver, med forslag om å bygge ny vei til Øyane/Øksnes i denne traseen som grunneiger/entreprenør nå lager. I siste brev fra nevnte blir det også nevnt fremtidige planer om en ny driftsbygning som bakgrunn for behov for vei innover i marka.
At kommunen har sittet på gjerdet og ikke gjort noe for å stoppe dette arbeidet er uforståelig. Samtidig viser siste tidens saksgang at de som ønsker vern av marka må følge med. Man ser her for seg en snik-utbygging i marka, i et område betegnet som av nasjonal verdi, i et område som det er satt høye krav til ifht saksgang, uten at det blir tatt tak i. Selvsagt er man ikke trygg på at systemet fungerer, når kommunen kan tillate slike inngrep uten å reagere hardt. Dette indikerer at man må følge nøye med på hva som skjer i området rundt marka fremover. Kravet om reguleringsplan er et usikkert prosjekt, når regelen er «grav først, spør etterpå.»

(Opplysninger er hentet fra postlisten til Austrheim kommune- åpen for innbyggerne)

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags