Ordføraren misliker at jeg mener han står i bresjen for planer om landbasert oppdrett i Øksnesmarka/Åråsvågen, ja han kaller meg faktisk løgner. Påstanden står like fast. Når han samtidig ramser opp alle fora han er medlem av, hvor de er opptatt av at det skal settes av areal til landbasert oppdrett og sjømatnæring, er det jo helt klart hvor disse ideene kommer fra. Ordføreren er tydelig sterkt påvirket herfra og har nok også mest sannsynlig vist seg svært positiv på vegne av kommunen, i og med at dette er blitt en høyst viktig sak for Ordføreren. Ingen lokale næringsaktører har vist sin interesse til kommunestyret, så ideene kommer ikke fra grasrota her i allefall. Da det i kommunestyret skulle stemmes over forslaget om å videreføre Øksnesmarka som næringsområde eller gjøre det om til LNF område, var kommunestyrerepresentantene informert om denne enorme iveren for landbasert oppdrett? Eller gikk de ut ifra de «ikke konkrete» planene, som vi har vist til i vårt arbeid?

Les også

– Å legge fleire hundre båtplassar i sjø og på lager i Øksnesmarka, verkar ulogisk og lite framtidsretta.

 

Lerøy sier: «I alle desse organa drøftar me korleis me skal sikra Bergensområdet tilstrekkeleg næringsareal og særleg areal med dei kvalitetane som Øksnesmarka har i forhold til etablering av marine næringar på land». Bergensområdet? Jeg trodde Lerøy på død og liv ikke ville være en del av en storkommune, Austrheim skulle stå aleine, nettopp fordi han mente vi ikke skulle dirigeres av folk som sitter langt unna arealet og befolkningen det skal ta beslutninger over?

I saken «vår» har fylkeskommunen kommet frem til at Øksnesmarka ikke bør avsettes til næringsformål. Hvordan kan Lerøy da påstå at vi er på kollisjonskurs med anbefalningene derfra? Lerøy selv har hengt seg opp i dette med oppdrett på land, og evner ikke ta inn over seg innstillingen fra HFK som taler for LNF område. At de i sine generelle overordnede planer ønsker å jobbe med å finne egnede arealer til sjømatproduksjon, betyr ikke at alle andre hensyn automatisk skal vike. En samlet vurdering fører til endelig anbefalning. Ta dette opp med HFK, Lerøy, ikke beskyld oss for å være løgnere.

Les også

«Utan privat verdiskaping i botn, døyr eit kvart samfunn»

 

Lerøy sier jeg påstår at han rakker ned på egne ansatte i saken. Halve Mastrevik torg var tilskuere til Lerøy sin svært uproffe oppførsel, der han rakket ned på flere av kommunens ansatte. En verbal og fysisk truende adferd, hvor han til og med sank så dypt at han opplyste en av gruppens medlemmer, med at han skulle følge med i ALT han foretar seg, og har foretatt seg. Det er sannhet at ordføreren helt mistet fotfestet i diskusjon med medlemmer av aksjonsgruppa. I avisen fortsetter han med å kalle talsperson for gruppa for løgner. Jeg tenker silkehanskene nå er av. Når ordføreren er så oppsatt på å få dette gjennom, lurer jeg på hva som ligger bak. Har man i de overnevnte organene, som jobber med å tilrettelegge for sjømatnæring, allerede fått signaler om at Austrheim kommune er utelukkende positiv til Øksnesmarka som lokalitet og at det er nært forestående og skal gå gjennom uten de store protestene fra folket?

 

Aksjonsgruppa blir beskyldt for å villede og fare med løgn, når vi viser til de ENESTE foreløpig konkrete planene som foreligger, utarbeidet på vegne av den andre grunneier. 2 av eiendommene er faktisk matrikkelført som «industri og bergverk».. Når vi har snakket med folk, har vi vært klar på at planene vi viser til, er det mest konkrete skriftlige forslag man har, men at ingen vet hva det ender opp med. Det er også disse planene kommunestyret har hatt for hånden før avstemning. Vi har også vært klar på at området har lagt der som næringsområde i flere tiår, UTEN at det har vært behov for dette. Før nå. Selv om det, som ordføreren sier, ikke ligger konkrete planer for området nå heller..

Er det slik at alle forslag til samfunnsutvikling blir tatt helt bokstavelig? Er det slik at selv om det ligger føringer for at man bør finne områder som er egnet, så skal man ta et hvilket som helst egnet område? Uansett om det strider mot miljø-og interesse hensyn som i denne saken? Er ordføreren klar over at han er hele Austrheim sin ordfører? Der også slike «særinteresser» som vi har, er en viktig del av livet for mange innbyggere?

Les også

Korleis kan ordføraren teikne eit glansbilde av etablering av denne typen næring i Øksnesmarka?

 

At Ordføraren vår er svært næringsrettet, kan man lett få bekreftet ved å søke i artikler som har vært på trykk. Det er selvsag positivt, men en ordfører må også ha evne til å høre på andre interesser i en kommune. Hva som gjør at folk vil bo i Austrheim? Mange vil nok svare nærhet til uberørt natur og sjø. Hvorfor har vi så mange hyttefolk i kommunen? Kan vi lokke elever til AVS ved å ha en kommune som gir mulighet for fysisk utfoldelse og gode naturopplevelser? Kan vi få folk som jobber i Mongstadområdet til å ønske å bo her?

I forhold til Lerøy sitt utsagn om at vi må skaffe «kortreiste arbeidsplasser», så er det jo slik at Mongstad har vært og er av de mest berørte arbeidsstedene når det gjelder pendling. Om en større andel av arbeidsfolkene med familier, også finner det verdt å være i Austrheim på fritiden, i det daglige liv, har vi spart miljøet for mye mer enn man vil klare å spare miljøet for ved et landbasert oppdrett i Øksnesmarka. Hvis det var det Lerøy tenkte på..

Les også

Øksnesmarka og næringslivet i Austrheim

 

Vedtak om Øksnesmarka som industri/næringsområde ble tatt for 40 år siden, like før Norge fikk sin første miljøvernminister. Det var en annen tid, da miljø oftere ble nedprioritert til fordel for industri. Nå er det en ny tid, vi har kunnskaper og må bruke det på mest fornuftig vis.

VI har tidligere nevt det store artsmangfoldet og de store CO2 lagrene, som vil frigis ved oppgraving av større myrlandskap. Dette er absolutt noe man må ta med i det endelige regnskapet. Vårt distrikt topper nasjonale CO2 utslipp allerede. Vi kan i alle fall visse fornuft i denne saken.

Marita Bru

Talsperson

for aksjonsgruppa «nei til rasering av Øksnesmarka og Åråsvågen»

Les også

Støy og forurensing eller fred og ro?