Var drikkevannet tryggere før?

Hvor regelmessig blir det tatt fullstendige kjemiske, fysiologiske og mikrobiologiske prøver av drikkevannet i Lindås, Meland og Radøy kommuner?  Folk må kunne forlange trygt drikkevann fra springen.

Hvor regelmessig blir det tatt fullstendige kjemiske, fysiologiske og mikrobiologiske prøver av drikkevannet i Lindås, Meland og Radøy kommuner? Folk må kunne forlange trygt drikkevann fra springen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LesarbrevEtter å ha vært vitne til drikkevannskandalen på Askøy, er det på tide med å diskutere hvor lurt det var at Stortinget fjernet den kommunale Næringsmiddelkontrollen tilbake i 2006.

Det Statlige Mattilsynet har i dag oppgaven for å sikre rent vann og tilfredsstillende næringsmidler. Hva er forskjellen? Jo, den gamle Næringsmiddelkontrollen hadde kommunale og interkommunale kontorer med godt utbygde laboratorier for kjemisk og bakteriologisk prøvetaking og analyser. Det ble eksempelvis tatt regelmessige vannprøver fra kommunale og private vannverk. Disse analysene ble utført av uavhengige fagfolk innen kjemi og bakteriologi. I dag er det egenkontroll som råder, og sikkerheten for vann og matkvalitet er etter min mening sterkt redusert. Det er få vannverk og næringsmiddelbedrifter som i dag har egne laboratoriefasiliteter. Disse må nå selv sende inn prøver til kostbare private laboratorier.

Det er flere enn undertegnede som har samme mening om at den ordningen vi har i dag er av vesentlig dårligere kvalitet, som igjen fører til økt risiko for innbyggernes liv og helse.

Bjørg Marit Andersen, professor i hygiene og smittevern, ved Ullevål sykehus, sier følgende i Kommunal Rapport, 23.03.06: Privatisering av laboratoriene har ført til dårligere næringsmiddelkontroll. - Næringsmiddelkontrollen er ikke så god som den var tidligere, og ikke så åpen lenger. Laboratoriene er blitt privatisert, og opplysningene er taushetsbelagt. I forbindelse med pasienter som er syke vet jeg at det har vært problemer med å få opplyst hva slags funn laboratoriene sitter med, sier Andersen.

- Ved Giardia-utbruddet som skjedde i Bergen ble analyseprøvene sendt til det private laboratoriet AnalyCen i Østfold. Det tar lang tid når man ikke kan analysere prøvene på stedet, sier Andersen.

En kan spørre seg om hvilke rutiner som ble fulgt i Askøy-skandalen, og om en kunne reddet menneskeliv og alvorlige helseplager, dersom en hadde hatt et kommunalt laboratorium som regelmessig hadde fulgt vannkildene. Ved å følge opp enhver vannkilde med kjemiske, fysiologiske og ikke minst mikrobiologiske prøver over tid, kan en også ofte forutse hendelser, og preventivt stoppe disse med ekstra kloring eller ved å sette i gang andre virkemidler for å kunne levere et sikkert og rent sluttprodukt. Slik var det før nedleggelse av den kommunale Næringsmiddelkontrollen før 2006.

Nærhet og tid er også essensielt når det gjelder oppblussing av bakterier. Før kunne et lokalt laboratorium dyrke frem bakterieprøver umiddelbart, nå opplever en ekstra unødvendig og farlig venting. Et annet viktig moment er at det ekstra fordyrende å bruke disse private laboratoriene for ofte slunkne kommunekasser. Kommunene reduserer analysefrekvens for å spare penger.

Så var det alle kilometerne med gammelt og utradert rør-ledningsnett kommunene sliter med. Her må det foretas et løft for å påse at etterslep og neglisjering av vedlikehold blir oppgradert.

Nå er det lokalvalg, og denne saken er for så vidt både nasjonal og lokal. FNB Alver har ikke denne saken i vårt program, men når hendelser som på Askøy oppstår er vi våkne, og vil løfte denne saken til et tema i valgkampen, for at vi skal kunne få tilbake mer kontroll og sikkerhet over det vi daglig inntar av næringsmidler og vann. Vi vi ha de kommunale Næringsmiddelkontroll-kontorene med egne laboratorium tilbake i drift. En kontroll er bedre enn et tilsyn. Dagens system fungerer ikke!

Vi har følgende spørsmål til de tekniske etater i kommunene Lindås, Meland og Radøy: Hvor regelmessig blir det tatt fullstendige kjemiske, fysiologiske og mikrobiologiske prøver av drikkevannet i nevnte kommuner? Hva gjøres på stedet, hva koster de private nevnte fullstendige laboratoriums-prøvene, og hvor ofte blir disse bestilt. Hvem i kommunenes tekniske etat har utdannelse og forståelse for hva laboratorieanalysene forteller? Dette er legitime spørsmål en som innbygger og kunde skal ha svar på. FNB Alver ber om gjennomsyn/kopier av de 6 siste mnd. analysesvar.

Folk vil ha tilbake tryggheten!

Kopi:
Teknisk Etat i Lindås, Meland og Radøy

Med hilsen,

Morten Klementsen
Ordførerkandidat FNB Alver
2.kandidat FNB Vestland

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags