Jeg ble fra en journalist i NRK skriftlig og muntlig gjort kjent med at han ville lage en artikkel og oppslag om undertegnede. Han oppgav at han hentet innholdet fra samtaler med eks-rådmann Vamråk, hennes «rådgiver» og taushetsbelagte kommunale dokumenter som de hadde lagt fram for ham. I tillegg viste han til anonyme kilder. Journalisten ble informert om at opplysningene han fremla var dels usanne løgner, og dels alvorlige brudd på taushetsplikten fra Vamråk og hennes «rådgiver».

De har begge taushetsplikt omkring personalsamtaler også etter at de har sluttet å arbeide og heve lønn og honorar fra Fedje kommune. Journalisten i NRK ble anmodet om å skaffe seg troverdige kilder, noe han ikke ser ut til å ha gjort.

Etter dette har flere kommentert at det er rart at NRK-kanalen vi alle betaler for, sprer videre suspekte konspirasjonsteorier, løgner og taushetsbelagte opplysninger. Da påstandene likevel er fremlagte som såkalte «sannheter», synes det riktig å gi litt informasjon som er noe mer edruelige.

Ellers er det selvsagt mange som har reagert på at en rådmann som skal gi råd må ha egne «rådgivere» for å kunne gi råd.

Der er nå ingen uro og frykt på sykehjemmet. Eks-rådmannen, en tidligere leder av pleie og omsorgstjenestene og nåværende leder har påstått at det har vært samarbeidsproblemer på sykehjemmet med undertegnede i over 20 år. De har påstått at jeg opptrer truende, at jeg er ustrukturert og lite forutsigelig, at jeg har oppført meg dårlig overfor de ansatte ved sykehjemmet, og at jeg ikke gir faglige råd. Det viser seg i ettertid at alt dette er løgn og «fanteskap». Ved samtaler med ansatte og to tidligere ledere blir alt avvist. I tillegg har det den siste tiden også pågått underskriftsaksjon for å slå fast at denne typen løgner og usannheter fra eks-rådmann og hennes nærmeste støttespillere ikke har rot i virkeligheten. Selv om vi på sykehjemmet vet sannheten, er det trist og smertefullt når eks-rådmannen sammen med «rådgiver» gjennom NRK sprer denne typen usannhet om både de ansatte på sykehjemmet og meg.

Det er viktig for oss å få frem at vi på sykehjemmet har det beste samarbeidet uten noen fryktkultur, særlig etter at en av sykepleier-lederne har fått annet arbeid. Det har for meg vært 35 givende arbeidsår i tjeneste for sykehjemmet.

Som «sannhetsvitne» viser NRK til kopi av et referat. Da burde journalisten være så erfaren at han hadde lett etter min underskrift. Det er ikke et referat, men et falsum fra eks-rådmann, en «rådgiver» og hennes to sykepleiere.

I møte med eks-rådmann, hennes to støttespillere og en «rådgiver», har jeg svart at dersom det på noe tidspunkt skulle være mulig å finne grunnlag for påstander om dårlig oppførsel overfor sykepleiere, så ville jeg være den første til å beklage dette, og atferd skulle selvsagt endres. Ingen eksempler ble fremlagt hverken da eller siden; bare runde, vage og til dels ondskapsfulle formuleringer der ansatte på sykehjemmet ikke på noe tidspunkt kan bekrefte innholdet fra disse fire. Det har jeg selvsagt satt stor pris på og ser positivt på tiden som kommer og samarbeidet som skal til for å lage gode tjenester for pasientene.

Eks-rådmannen kan se ut til å ha sparket seg selv

At eks-rådmann Vamråk fikk sparken av et samlet kommunestyre, kan kanskje ha sammenheng med eks-rådmannens aktiviteter rettet mot undertegnede og den uro som ble skapt på sykehjemmet dersom det var kjent for folkevalgte i kommunestyret. Det vet jeg imidlertid ingenting om. Jeg leser som alle andre at oppsigelsen dels skal skyldes hennes behandling av ansatte i kommunen (les Strilen), dels at hun har svekket kommuneadministrasjonen med 5 av 8 viktige og erfarne fagpersoner, og dels at nå var også kommuneingeniøren på vei ut av kommunehuset etter å ha søkt seg vekk fra kommunen. Han hadde fått stilling i annen kommune. Jeg vil dessverre tro at her er mye mer som ligger til grunn når et samlet kommunestyre med vanlige oppegående mennesker kom til den konklusjon at eks-rådmannen måtte gå på dagen.

Har jeg som leder av Fedje Høgre hatt synspunkter til representanter i kommuneledelsen, formannskapet og kommunestyret? Min oppgave har over tid vært å sikre at saker er opplyste på en god måte, at medlemmer av Fedje Høgre får mulighet til å komme med innspill, og at vi ser fremover.

Flere ganger har jeg skriftlig og muntlig oppfordret alle til å arbeide for at vi gjør rådmann og ordfører gode, og flere ganger har jeg måttet dempe kritikk som har kommet. Når viktige beslutninger skal fattes, er det min oppgave å sikre at representantene for Fedje Høgre samler seg om et grunngitt og godt vedtak. Slik sett er jeg som leder av Fedje Høgre en viktig del av beslutningsprosesser for vårt parti, men ikke noe mer. De folkevalgte har avsatt eks-rådmannen. Jeg er ikke folkevalgt Det oppgis at det har vært et lukket formannskapsmøte der eks-rådmann har fremlagt planer om å innskrenke mine arbeidsoppgaver og erstatte meg med en annen lege. Dette budskapet er helt ukjent for både undertegnede og formannskapet. Dette er en del av konspirasjonsteorien til eks-rådmann og hennes «rådgiver» som altså ikke har rot i virkeligheten.

Jeg har laget plan for fremtidige legetjenester på Fedje når jeg går av med pensjon, og denne planen er godkjent i kommunestyret. Etter dette er det ikke kjent for noen at eks-rådmannen har lagt frem planer som kan sikre fremtidig legetjeneste på Fedje.

En annen del av konspirasjonsteorien til eks-rådmannen og hennes «rådgiver» er at det er sammenheng mellom min inntekt fra Fedje kommune og det at jeg skal stå bak hennes oppsigelse. For det første er mine inntekter og omsetningen i mine virksomheter bare delvis fra Fedje kommune. For det andre har jeg allerede laget planer for min fremtidige overgang til pensjon og forventer da inntektsbortfall fra Fedje kommune. Jeg har fryktet at eks-rådmann skulle påføre legetjenestene og helseberedskapen på Fedje langvarig skade. Hun ville allerede i 2016 motarbeide beredskapsbilen vi har fått og legge ned legevakten på Fedje. Det blir i denne sammenhengen angitt at jeg hisset meg opp og ble veldig irritert da arbeidsavtaler mellom meg og kommunen skulle diskuteres. De eneste som hisset seg opp og skrek til meg og mine medarbeidere, de eneste som var nedlatende og lo av oss, det var eks-rådmannen og hennes rådgiver.

Eks-rådmannen skal ha fått en advokat som det angis tror på denne konspirasjonsteorien som NRK serverer, og det ser ut til Avisa Nordhordland er av samme oppfatning. Etter innslaget i NRK er det til og med noen på Fedje som takker meg for at jeg fikk vekk eks-rådmannen. Jeg har forsøkt på ulike måter å fortelle at det er ikke riktig, men det er rart hva NRK kan få folk og andre aviser til å tro på.

Det er jo en offentlig kanal.

Les også

Rådmannsaka på Fedje: Burde vore løyst ryddigare

En takk til alle de som den siste tiden overfor meg og mine nærmeste har vist oppmerksomhet, støtte og tillit. Vi har det siste året hatt et dramatisk fall i folketallet. 25 personer (5%) har flyttet fra Fedje i 2017. Jeg håper og tror at vi gjennom ny optimisme, en kultur som er preget av vanlig, god folkeskikk, trygghet, samarbeid og tillit til hverandre, kan snu denne utviklingen.

Gode sambygdinger tar vare på hverandre.