Alver Høgre har store ambisjonar for den nye kommunen

– Alver Høgre har store ambisjonar for Alver, og vi arbeider målretta for at innbyggjarar og næringsliv vil oppleve det som eit framsteg å bli ein del av den nye kommunen. Vi ønskjer å utvikle kommunen på ein best mogleg måte, og ser fram til å gjere det i godt samarbeid med alle gode krefter i Alver, skriv Nils Marton Aadland i dette lesarbrevet.

– Alver Høgre har store ambisjonar for Alver, og vi arbeider målretta for at innbyggjarar og næringsliv vil oppleve det som eit framsteg å bli ein del av den nye kommunen. Vi ønskjer å utvikle kommunen på ein best mogleg måte, og ser fram til å gjere det i godt samarbeid med alle gode krefter i Alver, skriv Nils Marton Aadland i dette lesarbrevet. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LesarbrevOm eit år er Alver kommune ein realitet. Alver Høgre har som målsetting at kommunen skal vere blant dei beste i Vestland fylke på livskvalitet for innbyggjarane og den mest attraktive for næringsverksemd. Alver Høgre har store ambisjonar for den nye kommunen!

Vi er no i ferd med å bygge Alver kommune. Alver blir summen av alle lokalsamfunna i dagens Lindås, Meland og Radøy kommunar. Alver Høgre ønskjer å utvikle heile den nye kommunen, og å skape gode lokalsamfunn for innbyggjarar og næringsliv. Enten du vil bu sentrumsnært eller andre stader i vår vidstrakte kommune, ønskjer Alver Høgre å legge til rette for at du skal få bu og leve der du ønskjer.

For at vi skal lukkast med det må Alver skal vere ein JA-kommune. Det betyr at vi må lage planar og strategiar som rustar oss til å ta imot nye bedrifter, næringar og innbyggjarar. Ein offensiv arealpolitikk er verktøyet som må brukast for å sikre at vi tar heile kommunen i bruk, og ein god og målretta næringspolitikk er viktig for vekst og verdiskaping.

Gjennom tidene har folk og verksemder i Alver stått for innovasjon og hardt arbeid. Vi har skapt verdiar og økonomisk vekst. Når det er vanskelege tider, står innbyggjarane i Alver klare for å gjere sitt for landet. Olje og gass, havbruk, landbruk og teknologi er døme på arbeidsområde der vi har vist vår styrke. For å sikre vidare vekst og utvikling, må Alver legge til rette for framtidsretta og innovative løysingar.

Gode samferdsleløysingar er eit av dei viktige tiltaka for å skape ei positiv utvikling. Difor vil Alver Høgre arbeide for å ruste opp vegnettet, betra kollektivtilbodet og sikre eit godt og tenleg mobilnett/breiband i heile kommunen.

Eit trygt, godt og effektivt vegsystem mellom Alver og Bergen er viktig for både innbyggjarar og næringsliv. Difor vil Alver Høgre prioritera å arbeide for oppstart av ein ny og framtidsretta veg mellom Klauvaneset og Vågsbotn (E39) snarast. Kapasiteten på vegen er allereie sprengt, og den er i tillegg svært trafikkfarleg.

Alver Høgre har store ambisjonar for Alver, og vi arbeider målretta for at innbyggjarar og næringsliv vil oppleve det som eit framsteg å bli ein del av den nye kommunen. Vi ønskjer å utvikle kommunen på ein best mogleg måte, og ser fram til å gjere det i godt samarbeid med alle gode krefter i Alver.

Med helsing

Nils Marton Aadland

Ordførarkandidat Alver Høgre

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags