Meiner vegplanen er det verste med utbygginga: – Det er òg gode ting som er gjort

Ein av dei som tok ordet på folkemøtet om områdeplanen for Midtmarka og Rotemyra på Flatøy, var Steinar Hansen. Han meiner at ein ikkje berre skal sjå det negative ved utbygginga.