Meiner kommunen held tilbake viktig dokumentasjon knytt til koronatiltaka

Alver SV meiner det er for lite openheit rundt viktige avgjerder i Alver kommune.