Meiner elevar risikerer «ufullstendig opplæring»: No kan dei bli flytta til annan skule

Det kan gå mot overflytting av åttandeklassingane på Kaland til Årås skule frå komande skuleår. Fram til utgangen av januar skal ei rekkje organ i skulelandskapet uttala seg om fordelar og ulemper ved å flytta Kaland-elevane.