Meiner bompengar er på veg ut i Vestland: – Mykje av potensialet er alt teke ut

– Dersom me skal ha fleire bompengeprosjekt, må me ha trafikkgrunnlag for det. Det potensialet er brukt opp.