Astrid Aarhus Byrknes har vore ordførar i Lindås i tolv år, no siktar ho mot fire nye år som ordførar. Denne gongen for Alver kommune.
Yngve Garen Svardal

«Me hadde ikkje gjort eit spesielt godt val. Men eg hugsar på valkvelden fekk eg ein telefon frå Kåre Gaulen som sa at «No kan du gå og legga deg som ordførar». Eg fekk jo heilt sjokk»

Publisert